Historia KKB

Konstrukcje z betonu jako temat zainteresowań naukowych i obszar działalności dydaktycznej, było obecne od samego początku istnienia politechniki w Gdańsku (Technische Hochschule). Działalność ta prowadzona była w okresie przedwojennym na Katedrze Statyki i Budownictwa Żelbetowego (Lehrstuhl fur Statik und Eisenbetonbau), której ostatnim kierownikiem był prof. Luhrs.

Po przekształceniu w roku 1945 Politechniki Gdańskiej w polską państwową szkołe akademicką na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej utworzono Katedrę Żelbetnictwa i Ustrojów Żelbetowych, której kierownikiem został prof. Bronisław Bukowski.

W następnych latach katedra działała pod następującymi nazwami:

 • Katedra Budownictwa Żelbetowego (1945-1969)

 • Zakład Budownictwa Betonowego (1969-1992)

 • Katedra Budownictwa Betonowego i Ogólnego  (1992-2000)

 • Katedra konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu (2000-2012)

 • Katedra Konstrukcji Betonowych (od roku 2012)

Funkcję kierowników katedr na przestrzeni lat pełnili:

 • prof. Bronisław Bukowski,

 • doc. Witold Gaca,

 • prof. Tadeusz Szulczyński,

 • prof. Jerzy Łempicki,

 • prof. Tadeusz Godycki-Ćwirko,

 • prof. Kazimierz Braun,

 • prof. J. Gosławski,

 • dr hab. inż. Andrzej Małasiewicz, prof. nadzw. PG,

 • prof. Tadeusz Godycki-Ćwirko,

 • prof. Jacek Tejchman,

 • dr hab. inż. A. Małasiewicz, prof. nadzw. PG,

 • dr hab. inż. Piotr Korzeniowski, prof. nadzw. PG,

 • prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka,

 • dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni

Od października 2019 kierownikiem Katedry Konstrukcji Betonowych jest dr hab. inż. Jerzy Bobiński prof. uczelni