Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20

Dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. uczelni

stanowisko / position:
 

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Profesor uczelni, Kierownik Katedry / Associate Professor, Head of Department

Nr 105 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 20 50

jerzy.bobinski@pg.edu.pl

Pon. / Mon: 11:15 - 12:00, Czw. / Thu: 10:15 - 11:00

 

Prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka - Godycka

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Profesor / Professor

Nr 118 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 25 77

ngodyc@pg.edu.pl

Wt. / Tue: 12:15 - 14:00

 

Dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni

stanowisko / position:

 

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Profesor uczelni / Associate Professor
 

116 BŻ (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 22 31

mniedost@pg.edu.pl

Czw. / Thu: 13:15 - 15:00

 
 
 
 

Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. uczelni

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Profesor uczelni / Associate Professor

Nr 03 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 24 47

ambrozan@pg.edu.pl

Czw. /Thu: 9:15 - 11:00

 

Dr inż. Małgorzata Lachowicz

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 103 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 11 31

malgorzata.lachowicz@pg.edu.pl

Pon. / Mon: 10:15 - 11:00, Czw. / Thu: 10:15 - 11:00,

 

Dr inż. Paweł Piotrkowski

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 103 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 11 31

piotrkow@pg.edu.pl

Czw. / Thu: 9:15 - 11:00

 

Dr inż. Magdalena Pawelska - Mazur

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 03 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 10 94

mmazur@pg.edu.pl

Pon. / Mon: 9:15 - 10:00

Dr inż. Marek Wesołowski

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 117 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 16 31

wesolow@pg.edu.pl

Wt. / Tue: 13:15 - 14:00

 

Dr inż. Patryk Ziółkowski

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 102 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 23 85

patryk.ziolkowski@pg.edu.pl

Czw. / Thu: 10:15 - 12:00

 

Dr inż. Michał Żaboklicki

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Wykładowca (emerytowany) /  (retired)

Nr (BŻ / 'Żelbet' Building)

+48 58 347

zabokl@pg.edu.pl

---

 

Mgr inż. Marek Kin

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Starszy Wykładowca / Senior Lecturer

Nr 127A (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347

mkin@pg.edu.pl

Czw. / Thu: 9:15 - 10:00

 

Mgr inż. Anna Kopańska

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Asystentka, doktorantka / Assistant, Ph.D Student

Nr 102A (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 21 15

anna.kopanska@pg.edu.pl

Pon. / Mon: 10:00 - 11:30 

 

Mgr inż. Marta Hirsz

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Asystentka, doktorantka / Assistant, Ph.D Student

Nr 03 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 10 94

marta.hirsz@pg.edu.pl

Czw. / Thu: 13:15 - 15:00

 

Mgr inż. Maciej Solarczyk

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

konsultacje / consultations:

Asystent, doktorant / Assistant, Ph.D Student

Nr 102A (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 21 15

maciej.solarczyk@pg.edu.pl

Wt. / Tue: 16:15 - 17:00, Śr. / Wed: 16:30 - 17:15