Kierownik Katedry Konstrukcji Betonowych
Head of Department

dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. uczelni
pokój / room: 105 BŻ (Budynek nr 21 - "Żelbet")
tel.: +48 58 347 20 50
e-mail: jerzy.bobinski@pg.edu.pl

 

Sekretariat Katedry
Secretariat

mgr Małgorzata Zaborska
pokój / room: 104 BŻ (Budynek nr 21 - "Żelbet")
tel.: +48 58 347 10 57
e-mail: malzabor@pg.edu.pl
sekretariat czynny: pon. - pt w godz.: 7.00 - 15.00

 

Kierownik Laboratorium przy KKB
Head of Laboratory

dr inż. hab. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni
pokój / room: 116 BŻ (Budynek nr 21 - "Żelbet")
tel.: +48 58 347 22 31
e-mail: mniedost@pg.edu.pl

Katedra Konstrukcji Betonowych
Department of Concrete Structures

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Faculty of Civil and Environmental Engineering

Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

 

Budynek nr 21 - "Żelbet"