Oferta dla Przemysłu      
 
j039949618.gifKatedra Konstrukcji Betonowych oferuje usługi w następujących obszarach:
- Działalność ekspertyzowa, consulting, projektowanie, diagnostyka 
- Badania laboratoryjne elementów i materiałów budowlanych
- Szkolenia.

 

 

 

EKSPERTYZY, CONSULTING, PROJEKTY

 • Ekspertyzy naukowo-techniczne obiektów budowlanych w zakresie stanu technicznego, wzmacniania konstrukcji, napraw i zabezpieczeń, modernizacji obiektów zabytkowych, użyteczności publicznej i przemysłowych
   

 • Konsultacje dotyczące projektowania, nadzoru i realizacji wszelkiego typu konstrukcji betonowych
   

 • Analiza stanu granicznego nośności i użytkowalności elementów konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych

 • Projektowanie konstrukcji betonowych
   

 • Diagnostyka stanu technicznego obiektów budowlanych

BADANIA EKSPERYMENTALNE

 

Regionalne Laboratorium Budownictwa prowadzone przy Katedrze KBiTB oferuje:

 • Badania eksperymentalne (niszczące i nieniszczące) elementów konstrukcji budowlanych w skali rzeczywistej
   

 • Badania laboratoryjne betonu, stali zbrojeniowej i innych materiałów
   

 • Badania laboratoryjne składników betonu w pełnym zakresie
   

SZKOLENIA

 • Szkolenia, seminaria i kursy z zakresu konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych