Kierownik Katedry

dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. uczelni
pokój 105 BŻ - budynek "Żelbet"
tel.: 58 347 20 50
e-mail: jerzy.bobinski@pg.edu.pl

 

Kierownik Laboratorium

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni
pokój: 116 BŻ - budynek "Żelbet"
tel.: 58 347 22 31
e-mail: mniedost@pg.edu.pl

 

Technolog - Specjalista

mgr inż. Jarosław Kondrat
pokój: 06 BŻ - budynek "Żelbet"
tel.: 58 347 24 47 
e-mail: jarko@pg.edu.pl

 

Sekretariat Katedry

mgr Małgorzata Zaborska
pokój 104 BŻ - budynek "Żelbet"
tel.: 58 347 10 57
e-mail: malzabor@pg.edu.pl

Oferta KKB dla przemysłu
 

  • Opinie, orzeczenia i ekspertyzy naukowo-techniczne  w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych,

  • Specjalistyczne opracowania dotyczące wzmacniania konstrukcji obiektów zabytkowych,

  • Organizacja specjalistycznych szkoleń, seminariów i kursów z zakresu konstrukcji betonowych, żelbetowych, sprężonych oraz budownictwa ogólnego

  • Badania eksperymentalne (niszczące i nieniszczące) elementów konstrukcji budowlanych w skali naturalnej

  • Badania laboratoryjne betonu, stali zbrojeniowej i innych materiałów budowlanych w Regionalnym Laboratorium Budownictwa