Oferta KKB dla przemysłu
 

  • Opinie, orzeczenia i ekspertyzy naukowo-techniczne  w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych,

  • Specjalistyczne opracowania dotyczące wzmacniania konstrukcji obiektów zabytkowych,

  • Organizacja specjalistycznych szkoleń, seminariów i kursów z zakresu konstrukcji betonowych, żelbetowych, sprężonych oraz budownictwa ogólnego

  • Badania eksperymentalne (niszczące i nieniszczące) elementów konstrukcji budowlanych w skali naturalnej

  • Badania laboratoryjne betonu, stali zbrojeniowej i innych materiałów budowlanych w Regionalnym Laboratorium Budownictwa