Tytuł Data publikacji Autor
W pracy poruszono problem obliczania przekrycia żelbetowego w kształcie powłoki synklastycznej ściętej o podstawie kwadratowej. Przedstawiono obliczenia analityczne i numeryczne sił w powłoce. Powłoka jest poddana działaniu głównie sił ściskających, co jest korzystne dla tego typu konstrukcji. W strefie brzegowej i podporowej konieczne jest wymiarowanie na mimośrodowe ściskanie i rozciąganie z uwagi na znaczący wzrost momentów zginających
2020
Andrzej Ambroziak,
Krzysztof Piątkowski
The paper describes numerical meso-scale results of a size effect on strength, brittleness and fracture in brittle materials like concrete. The discrete element method (DEM) was used to simulate the size effect during quasi-static splitting tension with the experimental-based meso-structure. The two-dimensional (2D) calculations were carried out on concrete cylindrical specimens with two diameters wherein two different failure modes occurred (quasi-brittle and very brittle with the snap-back instability). Concrete was modelled as a random heterogeneous 4-phase material composed of aggregate particles, cement matrix, interfacial transitional zones and macro-voids, based on x-ray micro-CT-images of the real concrete meso-structure. Attention was paid to the effect of the different specimen diameter on both the strength, brittleness and fracture pattern. Each internal energy component was analyzed in the fracture process zone and beyond it, and compared for the different post-peak behaviour of concrete. The evolutions of the number of broken contacts, coordination number, crack displace - ments and normal contact forces were also shown. Of specific interest was the fracture initiation and formation of two dif - ferent failure modes. Next, the 2D DEM results of a size effect for 4 different specimen diameters were directly compared with corresponding experiments from the research literature. The experimental size effect was realistically reproduced in numerical calculations, i.e. the concrete strength and ductility decreased with increasing concrete specimen diameter. The calculated decreasing strength approached an asymptote with increasing cylindrical specimen diameter within the considered specimen size range.
2019
Jan Suchorzewski,
Andrzej Tejchman-Konarzewski,
Michał Nitka,
Jerzy Bobiński
W pracy przedstawiono analizę porównawczą wybranych metod zadawania obciążenia zmiennego na konstrukcje płytowo-słupową. Przeanalizowano pięć sposobów rozkładu obciążenia na płytę stropową. Wyniki momentów zginających i przemieszczeń w wybranych punktach dla analizowanych przypadków porównywano z wartościami ekstremalnymi obliczonymi na podstawie powierzchni wpływu (Wariant 1). Wykonane obliczenia pozwoliły na wskazanie zalecanej metody rozkładu obciążenia zmiennego na płytę stropową w konstrukcji płyta-słup.
2019
Andrzej Ambroziak,
Maciej Grabski
The article is showing results of measurements of the effectiveness of the assembly anchor of inmates glued in in sunk vertically lime-sandy blocks. Examinations were performed for cases of the assembly anchor in different fragments of blocks: in part fullwall, in an axis of symmetry and on the edge of the aperture vertical. An influence of the location of places of settling was examined anchor to the way of the forming of uniting between resin and material of the block. The primary focus was put on expression of influence of the location of the assembly on the carrying capacity anchor.
2019
Maciej Niedostatkiewicz
W artykule opisano aktualnie obowiązującą klasyfikacje tynków, scharakteryzowano ich własności, opisano przykłady usterek i uszkodzeń wypraw tynkarskich oraz przedstawiono koncepcje ich naprawy
2019
Maciej Niedostatkiewicz,
Tomasz Majewski
Wyświetlanie 1 - 5 z 366 rezultatów.
z 74
RSS (otwiera nowe okno)