Tytuł Data publikacji Autor
W artykule omówiono mechanizm uszkodzenia żelbetowego zbiornika ściekowego w narożniku ściany, który uległ uszkodzeniu podczas próby wypełnienia na skutek nadmiernych przemieszczeń poziomych ścian pod wpływem otwierającego momentu zginającego. Aby wyjaśnić przyczyny awarii, przeprowadzono kompleksowe obliczenia metodą elementów skończonych (MES) żelbetowego zbiornika w warunkach odkształcenia płaskiego. Beton zamodelowano za pomocą sprzężonego modelu konstytutywnego sprężysto-plastycznego z degradacją sztywności. Model został wzbogacony w reżimie osłabienia o charakterystyczną długość mikrostruktury, aby zapewnić obiektywne wyniki siatki. Analizy MES przeprowadzono dla różnych układów zbrojenia na zginanie w narożniku. Skoncentrowano się na ewolucji lokalizacji odkształcenia i wytrzymałości narożników. Omówiono przyczyny awarii zbiornika. Wyniki FE wykazały dużą wrażliwość nośności narożnika ściany zbiornika i lokalizacji odkształcenia na układ zbrojenia na zginanie. Ponadto przeprowadzono analizę numeryczną dwóch eksperymentów laboratoryjnych dotyczących żelbetowych narożników poddanych działaniu otwierających momentów zginających.
2021
Ireneusz Marzec,
Jerzy Bobiński,
Andrzej Tejchman-Konarzewski,
Jakub Schönnagel
This research aimed to determine the durability and strength of an old concrete built-in arch bridge based on selected mechanical, physical, and chemical properties of the concrete. The bridge was erected in 1925 and is located in Jagodnik (northern Poland). Cylindrical specimens were taken from the side ribs connected to the top plate using a concrete core borehole diamond drill machine. The properties of the old concrete were compared with the present and previous standard requirements and guidelines. The laboratory testing program consisted of the following set of tests: measurements of the depth of carbonated zone and dry density, water absorption tests, determination of concrete compressive strength and frost resistance, determination of modulus of elasticity, measurement of the pH value, determination of water-soluble chloride salt and sulfate ion content, and X-ray diffraction analyses. Large variations in the cylindrical compressive strength (14.9 to 22.0 MPa), modulus of elasticity (17,900 to 26,483 MPa), density (2064 to 2231 kg/m3), and water absorption (3.88 to 6.58%) were observed. In addition to the experiments, a brief literature survey relating to old concrete properties was also conducted. This paper can provide scientists, engineers, and designers an experimental basis in the field of old concrete built-in bridge construction.
2021
Andrzej Ambroziak,
Elżbieta Haustein,
Maciej Niedostatkiewicz
The paper presents experimental and numerical investigations of the shear fracture in rectangular concrete beams longitudinally reinforced with steel or basalt bar under quasi-static three point bending. Shear fracture process zone formation and development on the surface of beams was investigated by Digital Image Correlation (DIC) whereas thorough analyses of 3D material micro-structure, air voids, width and curvature of shear cracking were carried out by X-ray micro-computed tomography (micro-CT). Moreover, the 2D shear fracture patterns in beams were numerically simulated with the finite element method (FEM) using isotropic coupled elasto-plastic-damage constitutive model for concrete enhanced by a characteristic length of micro-structure. Concrete meso-structure was modelled as a random heterogeneous four-phase material composed of aggregate particles, cement matrix, ITZ zones and air voids on the basis of X-ray micro-CT images. Experimental and numerical results revealed a satisfactory agreement regarding to the mechanism of failure, load-bearing capacity as well as cracking pattern.
2021
Łukasz Skarżyński,
Ireneusz Marzec
Niniejsze opracowanie stanowi raport z badań eksperymentalnych parametru ugięcia trzech kratownic polimerowych o długości 1,5 m, wysokości 0,2 m oraz szerokości 0,06 m każda dla firmy Altrinis sp. z o.o.
2021
Krystyna Nagrodzka-Godycka,
Marek Wesołowski,
Jarosław Kondrat,
Maciej Solarczyk
The structural analysis of a 95-year-old concrete arch bridge located in Jagodnik (Poland) is performed in this paper, in order to check its behavior under today’s traffic loads. The mechanical properties of both the concrete and the reinforcement are investigated by testing cores and bar stubs extracted from the bridge. Structural analysis confirms that the bridge meets today’s load requirements in terms of bearing capacity, serviceability state, and that the adopted structural improvements (a new deck slab on top of the existing structure and a layer of mortar to protect the surface of the old concrete) are effective. In this way, the 95-year-old arch bridge was given a new life. The structural improvements show how combining numerical modelling and laboratory tests can contribute to the preservation of an old—though fairly simple—and valuable structure, otherwise destined to demolition, with both environmental and economic benefits.
2021
Andrzej Ambroziak,
Maciej Malinowski
Wyświetlanie 1 - 5 z 396 rezultatów.
z 80
RSS (otwiera nowe okno)