Tytuł Data publikacji Autor
W artykule podano podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, zalecane własności zapraw tynkarskich dla różnych tynków oraz klasyfikacjęwłaściwości suchych mieszanek tynkarskich
2020
Maciej Niedostatkiewicz,
Tomasz Majewski
W pracy poruszono problem obliczania przekrycia żelbetowego w kształcie powłoki synklastycznej ściętej o podstawie kwadratowej. Przedstawiono obliczenia analityczne i numeryczne sił w powłoce. Powłoka jest poddana działaniu głównie sił ściskających, co jest korzystne dla tego typu konstrukcji. W strefie brzegowej i podporowej konieczne jest wymiarowanie na mimośrodowe ściskanie i rozciąganie z uwagi na znaczący wzrost momentów zginających
2020
Andrzej Ambroziak,
Krzysztof Piątkowski
The monitoring of a structural condition of steel bridges is an important issue. Good condition of infrastructure facilities ensures the safety and economic well-being of society. At the same time, due to the continuous development, rising wealth of the society and socio-economic integration of countries, the number of infrastructural objects is growing. Therefore, there is a need to introduce an easy-to-use and relatively low-cost method of bridge diagnostics. We can achieve these benefits by the use of Unmanned Aerial Vehicle-Based Remote Sensing and Digital Image Processing. In our study, we present a state-of-the-art framework for Structural Health Monitoring of steel bridges that involves literature review on steel bridges health monitoring, drone route planning, image acquisition, identification of visual markers that may indicate a poor condition of the structure and determining the scope of applicability. The presented framework of image processing procedure is suitable for diagnostics of steel truss riveted bridges. In our considerations, we used photographic documentation of the Fitzpatrick Bridge located in Tallassee, Alabama, USA.
2020
Adam Marchewka,
Patryk Ziółkowski,
Victor Aguilar-Vidal
W artykule przedstawiono syntetyczna analizę przyczyn obniżonej trwałośc ibetonowych posadzek przemysłowych. Podano inżynierskie spsobu usuwania usterek i uszkodzeń będących następstwem niedociągnięć i błędów projektowych, wykonawczych, jak również niewłaściwego sposobu eksploatacji
2020
Maciej Niedostatkiewicz,
Tomasz Majewski
W pracy poruszono tematykę analizy numerycznej i wymiarowania stropu kablobetonowego. Przedstawiono przykład obliczeniowy, w którym omówiono poszczególne etapy budowy modelu numerycznego w programie SOFiSTiK oraz wymiarowania stropu żelbetowego kablobetonowego budynku biurowo-usługowego zaprojektowanego w układzie płytowo-słupowym.
2020
Andrzej Ambroziak,
Anna Błochowiak
Wyświetlanie 1 - 5 z 382 rezultatów.
z 77
RSS (otwiera nowe okno)