Tematyka prac doktorskich

 

Dr hab.inż.  Maciej NIEDOSTATKIEWICZ, prof. nadzw. PG

 • Modelowanie korozji elementów betonowych zagłębionych w gruncie o zróżnicowanym stopniu agresji chemicznej
 • Doświadczalne oraz teoretyczne badania skuteczności zabezpieczenia elementów betonowych żywicami epoksydowymi   
 • Nośność kotew chemicznych w elementach słabonośnych – prace doświadczalne i analiza numeryczna 
 • Współpraca warstwy osłonowej z częścią konstrukcyjną muru trójwarstwowego – doświadczenia oraz obliczenia numeryczne,
 • Doświadczalne oraz teoretyczne badania skuteczność izolacji przeciwwodnej płyt fundamentowych wykonanej z membrany aktywnej

 

Prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA

 • .

Dr hab.inż.  Andrzej  AMBROZIAK, prof. nadzw. PG

 • .

 

Dr hab. inż. Jerzy BOBIŃSKI, prof. nadzw. PG

 • Sformułowanie modelu XFEM do opisu rys w betonie na poziomie mezo (temat w ramach grantu NCN).
 • Analiza propagacji rys w betonie w podejściu dwuskalowym (temat w ramach grantu NCN).
 • Izotropowe i anizotropowe modele degradacji uszkodzeń do opisu betonu.
 • Modelowanie zjawisk niemechanicznych w betonie (dojrzewanie, skurcz, korozja).
 • Sztywność węzłów w szkieletowych konstrukcjach drewnianych.

 

Dr hab. inż. Piotr KORZENIOWSKI

 •