Profesor Tadeusz Godycki - Ćwirko
 

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko. W latach 1948/54 studiował w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. W latach 1952/63 pracował w Katedrze Żelbetnictwa P.G kierowanej przez prof. Bronisława Bukowskiego Po uzyskaniu stopnia dr n.t. w 1962 r., został w 1963 r. służbowo przeniesiony do Politechniki Łódzkiej, w której pracował do 1986 r. m.in. pełniąc funkcję dziekana i dyrektora Inst. Bud. PŁ. Odbył staże naukowe w Otto Graff Instytut (u prof. F. Leonhardta i prof. R. Walthera). W 1966 r. uzyskał habilitację, w 1972 r. tytuł prof. nadzwyczajnego, a w 1985 r. tytuł prof. zwyczajnego.

W latach 1972-73 pracował, jako visiting prof. w Univ. of Calgary. W Politechnice Łódzkiej stworzył szkołę naukową w zakresie teorii żelbetu (ścinania, skręcania w konstrukcjach żelbetowych i sprężonych)  oraz monolitycznego budownictwa szkieletowego. Zaowocowało to zaprojektowaniem i realizacją w latach 1981-1983 pierwszego  w Polsce 11-kondygnacyjnego budynku o konstrukcji monolitycznej słupowo-płytowej w Łodzi.

Badania prof. T. Godyckiego-Ćwirko, dotyczące konstrukcji zespolonych „drewno-żelbet”, zostały uwieńczone uzyskaniem patentu dotyczącego rozwiązania stropu drewniano-żelbetowego, stosowanego w budynkach remontowanych, szczególnie o charakterze zabytkowym.  

W 1985 r. prof. Godycki-Ćwirko powrócił do PG, gdzie pracował do roku 2012 kontynuując badania naukowe z zakresu konstrukcji żelbetowych i częściowo sprężonych. J

Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, 4 książek (dwóch w j. polskim: Ścinanie w żelbecie, Mechanika Betonu – wydanych przez Arkady i dwóch wydanych za granicą: DUNOD Francja i VDI Niemcy), oraz 6 skryptów. Współautor naukowego komentarza do polskiej normy żelbetowej (2005) i europejskiej EC2 (2006). Promotor 15 prac doktorskich, recenzent 35 prac doktorskich i 11 habilitacyjnych oraz opiniodawca 18 wniosków na tytuł profesora.  

Projektant, konsultant i weryfikator wielu unikalnych obiektów budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego i sakralnego. Konsultował i weryfikował projekt konstrukcyjny Bazyliki w Licheniu, która to budowla została wpisana do albumu „Concrete: A Pictoral Celebration”, z okazji 100-lecia Amerykańskiego Komitetu Betonu (2004), a także projekty unikalnych budowli dla regionu pomorskiego m.in. Witawę w Gdyni, Horyzont w Gdańsku, oraz Stadion PGE Arena na EURO 2012 w Gdańsku. Opracował koncepcję rewaloryzacji m.in. Zielonej Bramy w Gdańsku (2002), oraz kościoła św. Katarzyny w Gdańsku(2006). W latach 2006-2008 m.in. konsultował i weryfikował konstrukcję największego w Europie prefabrykowanego żelbetowego silosu zbożowego w Szczepankach koło Grudziądza. Z Jego inicjatywy zostało wybudowane i wyposażone Laboratorium Katedry KBiTB.

Odznaczony m.in.: Komandorskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski (2002), Złotym Medalem za zasługi dla PG, Srebrną, Złotą i Złota z Diamentem Honorową Odznaką PZITB i NOT, medalem im. Prof. St. Kaufamana (1996) i medalem im. Prof. R. Ciesielskiego (2013). Honorowy Profesor Politechniki Krakowskiej (2005) i Doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (2006).

Profesor T Godycki-Ćwirko zmarł 2 marca 2020 roku w Gdańsku, pozostawiając zapewne wielu swoich dawnych studentów i współpracowników w wielkiej zadumie i szczerym żalu.