PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Mechanika konstrukcji
- Identyfikacja systemów
- Biomechanika
- Mechanika eksperymentalna

Projekty badawcze

- Biomechanika zaoperowanej przepukliny brzusznej
- Badania eksperymentalne i identyfikacja implantów przepuklinowych
- Diagnostyka konstrukcji na podstawie pomiarów drgań

Aktywność dydaktyczna

- Metody doświadczalne w mechanice budowli
- Mechanika Budowli
- Komputerowa analiza konstrukcji