PROFIL BADAWCZY

 

Główne zainteresowania

- Mechanika konstrukcji
- Mechanika eksperymentalna
- Metody numeryczne w mechanice

Projekty badawcze

- Geometryczno – wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika ogólna
- Komputerowa analiza konstrukcji