PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Mechanika konstrukcji
- Mechanika obliczeniowa
- Konstrukcje kompozytowe
- Płyty i powłoki
Metoda elementów skończonych
- Mechanika ośrodków ciągłych
- Mechanika nieliniowa
- Transport ciepła

Projekty badawcze

Algorytm rozwiązania numerycznego dynamiki platformy wiertniczej
- Model MES transportu ciepła ze zmianą stanu
- Teoria i analiza nieliniowa MES sprężystych i sprężysto-plastycznych konstrukcji anizotropowych z uwzględnieniem zniszczenia
- Analiza koncepcji estetycznej bariery mostowej
- Problemy analizy belek i ram zbudowanych z prętów cienkościennych
- Nieliniowa teoria i analiza deformacji i stateczności warstwowych powłok kompozytowych metodą elementów skończonych
- Badanie właściwości kompozytów

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika budowli
- Mechanika teoretyczna
- Wytrzymałość materiałów
- Dynamika budowli
Metody komputerowe analizy konstrukcji
- Metoda elementów skończonych
- Nieliniowa analiza konstrukcji

- Mechanika ośrodków ciągłych