PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Biomechanika
- Mechanika konstrukcji
- Modelowanie matematyczne
- Metody numeryczne w mechanice

Projekty badawcze

- Biomechanika przedniej ściany brzucha człowieka
- Modelowanie implantów stosowanych w leczeniu przepuklin brzusznych
- Geometryczno - wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich   

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika budowli
Konstrukcje powierzchniowe
Zaawansowana komputerowa analiza konstrukcji
Informatyka