PROFIL BADAWCZY

Research Gate
Orcid ID

Główne zainteresowania

- Mechanika stochastyczna konstrukcji
- Optymalizacja niezawodnościowa
- Teoria pól losowych
- Mechanika nieliniowa
- Zniszczenie i pękanie materiałów

Projekty badawcze

- Analiza niezawodności i wrażliwości konstrukcji inżynierskich
- Optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji inżynierskich
- Modelowanie degradacji materiałów w ujęciu probabilistycznym
- Identyfikacji i generacja pól losowych imperfekcji geometrycznych i materiałowych

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika Ogólna
- Mechanika Budowli
- Wytrzymałość Materiałów
- Metody Doświadczalne w Analizie Konstrukcji
- Teoria Sprężystości i Plastyczności
- Niezawodność Konstrukcji Inżynierskich
- Dynamika konstrukcji
- Mechanika pękania
- Optymalizacja niezawodnościowa