PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Mechanika Konstrukcji
- Modelowanie MES
- Metody Probabilistyczne
- Niezawodność
- Wrażliwość
- Optymalizacja
- Konstrukcje Mostowe

Projekty badawcze

- Zastosowanie podejścia probabilistycznego w problemach inżynierskich
- Analiza niezawodności i wrażliwości rzeczywistych konstrukcji inżynierskich
- Optymalizacja numeryczna rzeczywistych konstrukcji inżynierskich
- Probabilistyczna analiza niezawodności użytkowej kładek dla pieszych

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika Ogólna
- Mechanika Budowli
- Wytrzymałość Materiałów
- Metody Doświadczalne w Analizie Konstrukcji 
- Teoria Sprężystości i Plastyczności
- Niezawodność Konstrukcji Inżynierskich
- Koło Naukowe "FOREVER YOUNG"