PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Biomechanika
- Podejście probabilistyczne w mechanice
- Symulacje Metodą Elementów Skończonych
- Analiza wrażliwości i optymalizacja
- Metody obliczeniowe bazujące na tworzeniu metamodeli

Projekty badawcze

- Biomechanika przedniej ściany brzucha
- Modelowanie implantów stosowanych w leczeniu przepuklin brzusznych 
- Chaos wielomianowy
- Geometryczno-wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich
- Mechanika mięśni odpowiadających za ruch żuchwy

Aktywność dydaktyczna

- Informatyka
- Komputerowa Analiza Konstrukcji
- Technologie Informacyjne
- Zaawansowana Komputerowa Analiza Konstrukcji