PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Mechanika konstrukcji
- Mechanika eksperymentalna
- Identyfikacja parametrów materiałowych
- Mechanika obliczeniowa
- Modelowanie matematyczne
- Metoda elementów skończonych
- Metody numeryczne w mechanice
- Trwałość i starzenie tkanin architektonicznych
- Biomechanika

Projekty badawcze

- Trwałość i starzenie tkanin architektonicznych
- Biomechanika oka i oczodołu ludzkiego
- Analiza wytrzymałościowa złamania szyjki kości udowej
- Właściwości mechaniczne kości ludzkich

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika Budowli
- Komputerowa Analiza Konstrukcji
- Zaawansowana Komputerowa Analiza Konstrukcji
- Technologie Informacyjne
- Metody numeryczne