PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Mechanika konstrukcji
- Mechanika obliczeniowa
- Konstrukcje warstwowe
- Metoda elementów skończonych
- Modelowanie i symulacje numeryczne
- Analiza nieliniowa
- Metody doświadczalne

Projekty badawcze

- Analiza doświadczalna i numeryczna nowoczesnych kompozytowych paneli warstwowych wykonanych w technologii CSIP (Composite Structural Insulating Panels) z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej.

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika ogólna
- Mechanika budowli
- Wytrzymałość materiałów
- Dynamika budowli
- Metody obliczeniowe
- Metody komputerowe analizy konstrukcji
- Nieliniowa analiza konstrukcji
- Technologie informacyjne