PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Mechanika konstrukcji
- Metody Probabilistyczne
- Wrażliwość probabilistyczna
- Niezawodność 

Projekty badawcze

- Probabilistyczna ocena wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich na imperfekcje geometryczne i materiałowe.

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika Ogólna
- Mechanika Budowli
- Technologie Informacyjne
- Wytrzymałość Materiałów
- Teoria Sprężystości i Plastyczności