PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

Stateczność i nośność stalowych, aluminiowych oraz drewnianych konstrukcji inżynierskich
- Nanomechanika
- Biomechanika
- Nowoczesne technologie informacyjne w optymalizacji procesu budowy

Projekty badawcze

- Geometryczno - wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika Budowli
- Mechanika Teoretyczna
- Metody Doświadczalne
- Modelowanie Konstrukcji Inżynierskich
- Komputerowa Analiza Konstrukcji
- Konstrukcje Metalowe
- Stalowe Konstrukcje Kubaturowe