PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Mechanika konstrukcji
- Konstrukcje cienkościenne
- Optymalizacja
- Stateczność
- Mechanika obliczeniowa
- Metoda elementów skończonych

Projekty badawcze

- Stateczność konstrukcji cienkościennych
- Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji murowych 

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika budowli
- Wytrzymałość materiałów
- Optymalizacja w projektowaniu konstrukcji