PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Konstrukcje stalowe (hale, silosy)
- Kształtowniki gięte na zimno
- Stateczność konstrukcji metalowych
- Metoda elementów skończonych

Projekty badawcze

- Bezpieczeństwo i optymalizacja cylindrycznych metalowych silosów zawierających materiały sypkie w zakresie globalnej stateczności
- Innowacyjna metoda wymiarowania konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistej

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika
- Metody doświadczalne
- Komputerowa analiza konstrukcji
- Stalowe konstrukcje kubaturowe
- Konstrukcje metalowe