PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Konstrukcje historyczne
- Mikro-, mezo- i makromodelowanie, homogenizacja
- Dynamika konstrukcji murowych
- Konstrukcje tensegrity

Projekty badawcze

 

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika Ogólna
- Mechanika Budowli
- Metody Doświadczalne
- Technologie Informacyjne
- Komputerowa Analiza Konstrukcji
- Stalowe Konstrukcje Kubaturowe