PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Główne zainteresowania

- Mechanika konstrukcji
- Modelowanie matematyczne
- Mechanika nieliniowa
- Termodynamika 

Projekty badawcze

- Połączenia w konstrukcjach powłokowych
Termodynamika powłok
- Przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych 

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika Ogólna
- Wytrzymałość Materiałów
- Mechanika Budowli
- Teoria Sprężystości i Plastyczności