Fotografia: Magdalena Gajewska

Katedra Technologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej od 2015 roku jest partnerem "Global Water Partnership"

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Obarska-Pempkowiak H., PZITS, Gdańskie Towarzystwo Naukowe,

 • Obarska-Pempkowiak H., International Water Association Specialist Group on Treatment Wetland Water for Pollution Control czł. honor.,

 • Obarska-Pempkowiak H., współpraca w ramach Science for Peace z North Atlantic Treaty Organization (NATO),

 • Obarska-Pempkowiak H., Komitet Inżynierii Środowiska (członek Prezydium),

 • Obarska-Pempkowiak H., Członek Komisji Gospodarki Wodnej Delty Wisły Oddział PAN w Gdańsku,

 • Obarska-Pempkowiak H., Członek Komitetu Naukowego Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska,

 • Obarska-Pempkowiak H., Członek Rady Programowej Rocznika Ochrony Środowiska,

 • Obarska-Pempkowiak H., Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Water Land Development oraz Rocznika Ochrony Środowiska.

 • Gajewska M., Członek IWA i od 2014 roku Koordynator dla Regionu Europy w IWA, Specialist Group on Wetland Systems for Water Pollution Control,  w kadencji 2016-2020 pełni funkcję przewodniczącej tej grupy naukowej

 • Czerwionka K., Członek International Water Association (IWA)  

 • Czerwionka K., Członek grupy roboczej Water Environment Research Foundation (WERF)

 • Łuczkiewicz A., Członek International Water Association (IWA) 

 • Łuczkiewicz A., Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 

 • Bray R., Członek Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza

 • Jankowska K., Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 • Szopińska M., Członek International Water Association (IWA)