Fotografia: Magdalena Gajewska

Oferta dla przemysłu:

  • stacje uzdatniania wody - koncepcje technologiczne, modernizacja, opinie, ekspertyzy, udział w zespołach eksperckich, opracowywanie PFU (Programów Funkcjonalno Użytkowych)

  • sieci wodociągowe – oceny i przyczyny nieprawidłowych zmian jakości wody, stabilność fizyczno-chemiczna i mikrobiologiczna wody

  • instalacje wodno-przemysłowe - oceny i przyczyny nieprawidłowych zmian jakości wody, stabilność fizyczno-chemiczna i mikrobiologiczna wody

  • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych; projekty rozruchu, koncepcje technologiczne, modernizacja, poprawa efektywności, dezynfekcja ścieków

  • oczyszczalnie hydrofitowe: oczyszczanie ścieków bytowych i unieszkodliwianie osadów ściekowych na terenach niezurbanizowanych; ochrona małych cieków przed dopływem zanieczyszczeń

  • osady ściekowe: zagospodarowanie i unieszkodliwianie

  • składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych: koncepcje technolgiczne budowy i eksploatacji

  • badania fizyczno-chemicznych i mikrobiologiczne wód, gruntów, ścieków, osadów ściekowych

  • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych (technicznie i rolniczo)

 

 Kontakt

dr hab. inż. Rafał Bray
pok.: 201B Hydro
tel.: 504 649 453
email: rafal.bray@pg.edu.pl