Przedmioty realizowane przez pracowników Katedry Technologii Wody i Ścieków na studiach I i II stopnia koncentrują się na zagadnieniach szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym wokół zagadnień dotyczących technologii ochrony środowiska, a w szczególności oczyszczania wód i ścieków, gospodarki osadowej jak również gospodarki odpadami.

 

           

Fotografia: Alina Wargin