Koło naukowe studentów: Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska (MIŚ)

Opiekun: dr Katarzyna Jankowska

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej - Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska działa od 2010 roku

 

     

 

W ramach MIŚ prowadzone są następujące projekty badawcze:

Wpływ wysięków wód podziemnych na zbiorowiska  mikroorganizmów występujących w strefie płytkiego litoralu plaży piaszczystej.

Stan sanitarny piasku i wód przybrzeżnych w rejonie „małej” plaży w Helu.

Rtęć w środowisku morskim na tle anomalii pogodowych.

Podatność wód rozprowadzanych w sieci wodociągowej na wtórny wzrost bakterii.

Jakość mikrobiologiczna powietrza w otoczeniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach.

Bakterie akumulujące fosfor (PAO) w procesie denitryfikacji wspomaganej zewnętrznym źródłem węgla w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Analiza pracy i eksploatacji systemu unieszkodliwiania ścieków dla budynku jednorodzinnego na przykładzie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.