Współpraca z uczelniami technicznymi i jednostkami badawczymi:

 • Uniwersytet Gdański (w ramach projektu badawczego współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NORWET) PL0271 oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego EOG033/P01/2008/OL pt. „Innowacyjne rozwiązanie gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych” (2008 – 2011)

 • Politechnika Śląska (w 2013 roku wystąpiono o wspólny projekt „Zintegrowane systemy gospodarki wodno-ściekowej w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta”)

 • Politechnika Białostocka (wygłoszone przez prof. dr hab. inż. Hannę Obarską-Pempkowiak zamawiane wykłady w 2009 i 2011 roku)

 • SGGW, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania Środowiska (wygłoszone przez prof. dr hab. inż. Hannę Obarską-Pempkowiak 2 serie wykładów dla słuchaczy studium doktoranckiego w 2012 roku)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (wygłoszone przez prof. dr hab. inż. Hannę Obarską-Pempkowiak zamawiane wykłady w 2011 i 2012 roku; w 2014 roku wystąpiono o wspólny projekt GEKON)

 • Politechnika Koszalińska (wygłoszone przez prof. dr hab. inż. Hannę Obarską-Pempkowiak zamawiane wykłady w 1998 i 2008 roku)

 • Instytut Oceanologii PAN, Sopot (współpraca w ramach Cross-border Cooperation Programme)


 

Współpraca z samorządami lokalnymi i przedsiębiorstwami:

 • Gdańska Fundacja Wody

 • Grupa LOTOS S.A. Gdańsk

 • z firma Ecol-Unicon Sp. z o.o. (od 1992 roku współpraca związana z wdrożeniem nowych aplikacji technologii hydrofitowej)

 • Gmina Sokoły (powiat Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie) i gm. Stężyca (powiat Kartuzy, woj. pomorskie) prowadzące do zastosowania innowacyjnych rozwiązań gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów wiejskich o zabudowie rozproszonej (rozpoczęta w 2008 roku)

 • Gmina Słupsk oraz Wodociągami Słupsk i Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach - monitoring pracy obiektów hydrofitowych

 • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku, Słupsku i Gdańsku

 • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z. o.o. (GIWK)

 • Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne w sprawie konkursu ”Pomorskie wdrożenia”