Kierownik Katedry

dr hab.inż. Krzysztof Żółtowski prof.nadzw.PG
213A / Żelbet
Tel. (0 58) 347 18 40
e-mail: zoltowk@pg.edu.pl

BIOGRAM

Sekretariat

Maja Kalinowska-Guz
pokój 213 / Żelbet
Tel. (0 58) 347 14 38
e-mail: majguz@pg.edu.pl

 

Laboratorium Badań Terenowych

Maciej Malinowski
pokój 214 / Żelbet
Tel. (0 58) 347 16 13
e-mail: lbt.wilis@pg.edu.pl

 

Transport Szynowy

e-mail:

 

Mosty

e-mail: mosty@wilis.pg.edu.pl

 

Adres korespondencyjny:

Katedra Transportu Szynowego i Mostów
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk