Kierownik Katedry

dr hab.inż. Krzysztof Żółtowski prof.nadzw.PG
213A / Żelbet
Tel. (0 58) 347 18 40, e-mail: krzysztof.zoltowski@wilis.pg.gda.pl 

 

Sekretariat

Maja Kalinowska-Guz
pokój 213 / Żelbet
Tel. (0 58) 347 14 38, e-mail: maja.kalinowska-guz@wilis.pg.gda.pl

 

Laboratorium Badań Terenowych

Maciej Malinowski
pokój 214 / Żelbet
Tel. (0 58) 347 16 13, e-mail: lbt.wilis@pg.gda.pl

 

Transport Szynowy

e-mail:

 

Mosty

e-mail: mosty@wilis.pg.gda.pl

 

Adres korespondencyjny:

Katedra Transportu Szynowego i Mostów
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk