Oferta dla przemysłu

Nadzór naukowy w trakcie projektowania oraz wykonywania obiektów mostowych i zadaszeń dużych rozpiętości

Opracowania naukowo-wdrożeniowe o charakterze innowacyjnym

Doradztwo o charakterze naukowo-technicznym i technologicznym w procesie projektowania i wykonawstwa

Ekspertyzy po uszkodzeniach i awariach

Ekspertyzy i przeglądy obiektów mostowych oraz nietypowych konstrukcji dużych rozpiętości

Ocena wpływu drgań podłoża gruntowego na konstrukcje budowlane i ludzi w nich przebywających

 

Oferta Zespołu Mostów

  • projekty i realizacja obciążeń próbnych,
  • badania eksperymentalne i monitoring,
  • kompleksowe obliczenia konstrukcji,
  • ekspertyzy, orzeczenia naukowo-techniczne dotyczące aktualnego stanu, żywotności, nośności oraz warunków dalszej eksploatacji,
  • projektowanie i weryfikacje doświadczalna wybranych elementów konstrukcyjnych,
  • pomiary dynamiczne, ocena szkodliwości drgań na obiekty i ludzi,
  • diagnostyka konstrukcji,
  • projekty remontów, napraw, modernizacji, projekty nowych obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich,
  • nadzory naukowe i techniczne realizowanych inwestycji budowlanych,
  • doradztwo techniczne, konsulting techniczny w zakresie budownictwa lądowego, sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji technicznych.