Działalność Naukowa Zespołu Mostów

 

Wykaz realizowanych w Katedrze podstawowych kierunków badawczych:

  • Diagnostyka obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich

  • Metodyka badań numerycznych i eksperymentalnych obiektów mostowych

  • Nowe technologie w budownictwie mostowym

  • Projektowanie nowych oraz wzmacnianie i modernizacja istniejących obiektów mostowych

  • Niekonwencjonalne metody zespolenia płyty betonowej i środnika stalowego w ustrojach belkowych

  • Konstrukcje betonowe zbrojone materiałami kompozytowymi

  • Słupy zespolone z rur stalowych wypełnianych betonem

  • Wpływ nierówności nawierzchni obiektów drogowych na wartość dynamicznego oddziaływania ciężkich pojazdów