Wybrane publikacje zespołu Mostów:

 1. Abramski, M., Albert, A., Pfeffer, K., Schnell, J., 2010. Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Tragverhalten von Stahlbetondecken mit kugelförmigen Hohlkörpern. Beton- und Stahlbetonbau, 105(6), pp.349–361.
 2. Abramski, M., Friedrich, T., Kurz, W., Schnell, J., 2010. Tragwirkung von Betondübeln für Sandwich-Verbunddecken mit großen Stegöffnungen. Stahlbau, 79, pp.248–258.
 3. Abramski, M., Kurz, W., Schnell, J., 2010. Badania eksperymentalne niekonwencjonalnego zespolenia środnika stalowego z płyta betonową. Inżynieria i Budownictwo, 2/2011, pp.109–112.
 4. Abramski, M., Korzeniowski, P., Wesołowski, M., 2012. Badania płyt betonowych zbrojonych prętami z włókien bazaltowych. Inżynieria i Budownictwo, 12/2012, pp.666–668.
 5. Abramski, M., Korzeniowski, P., Wesołowski, M., 2014. Nośność i wytężenie osiowo ściskanych polimerowych rur grubościennych wypełnionych betonem. Inżynieria i Budownictwo, 5/2014, pp.280–284.
 6.  Banaś, A. & Jankowski, R., 2009. Shaking table experimental study on the effectiveness of polymer bearings for seismic isolation of structures. PAMM, 9(1), pp.239–240.
 7. Banaś, A., Jankowski, R. & Kwiecień, A., 2010. Eksperymentalne badania polimerów do elementów wibroizolacji sejsmicznej. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, R. 107, z., pp.15–22.
 8. Banaś, A. & Wilde, K., 2014. Vibration diagnostics of footbridge with use of rotation sensor. Applied Computer Science, (Vol. 10, no 4), pp.38–49.
 9. Chróścielewski, J. et al., 2014. Stan awaryjny wiaduktu kolejowego w Bydgoszczy. Przegląd Budowlany, (R. 85, nr 2), pp.44–50.
 10. Chróścielewski, J., Banaś, A. & Malinowski, M., 2013a. Awaria wiaduktu nad obwodnicą Trójmiasta. Inżynieria i Budownictwo, (R. 69, nr 7-8), pp.400–404.
 11. Chróścielewski, J., Banaś, A. & Malinowski, M., 2013b. O badaniach i analizach mostów tymczasowych typu Bailey – MS 22-80. Inżynieria i Budownictwo, (R. 69, nr 9), pp.489–492.
 12. Cichocki, M., 2001a. Mosty systemu Möllera - dziedzictwo sztuki inżynierskiej. Inżynieria i Budownictwo, 6, pp.337–341.
 13. Cichocki, M., 2012. O badaniach nośności mostowych belek korytkowych zdemontowanych po 30 latach eksploatacji. Inżynieria i Budownictwo, 12, pp.674–677.
 14. Cichocki, M., 2002. Problems of reinforcement designing for plates. Czasopismo Techniczne, seria B (Budownictwo), 7, pp.27–34.
 15. Cichocki, M., 2001b. Uwarunkowania wytrzymałościowe wzmacniania taśmami CFRP zarysowanych dźwigarów żelbetowych. Inżynieria i Budownictwo, 10, pp.571–575.
 16. Cichocki, M. & Sitarski, A., 2001. Badania eksperymentalne dźwigarów taśmowych systemu Möllera. Czasopismo Techniczne, seria B (Budownictwo), 3, pp.11–23.
 17. Hildebrand, M., Malinowski, M. & Żółtowski, K., 2009. Monitoring mostów podwieszonych. Mosty, 3, pp.16–24.
 18. Malinowski, M. et al., 2015. Die neue Straßenbrücke in Toruń, Polen–Teil 2: Nachweise. Stahlbau, 84(5), pp.305–313.
 19. Malinowski, M., 2003. Monitoring der “Brücke des III. Jahrtausends” in Danzig. Stahlbau, 72(8), pp.567–573. Available at: http://doi.wiley.com/10.1002/stab.200301870 [Accessed April 22, 2015].
 20. Malinowski, M. & Rutkowski, R., 2005. Badania mostu III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku w trakcie trzyletniej eksploatacji. Inżynieria i Budownictwo, 6, pp.323–326.
 21. Szafrański, M., 2016. Vibration of the bridge under moving singular loads - theoretical formulation and numerical solution. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 15(1), pp. 169-180. doi:10.17512/jamcm.2016.1.17.
 22. Szafrański, M. Żółtowski, K., 2016. Modyfikacja połączenia dźwigara ze słupem w konstrukcji stalowej Terminalu T2 Portu Lotniczego w Gdańsku. Materiały Budowlane 527 (7): s. 103-105, doi: 10.15199/33.2016.07.32.
 23. Szafrański, M., Galewski, T., Łapigrowski, R., 2018. Stress analysis of the bridge hangers in terms of the fatigue verification. Shell Structures: Theory and Applications, Volume 4. London: CRC Press/Balkema, pp. 473-476.
 24. Żółtowski, K. & Binczyk, M., 2014. Łukowa kładka dla pieszych przez Wartę we Wronkach. Zmiana konstrukcji w wyniku analiz dynamicznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, (nr 5), pp.547–550.
 25. Żółtowski, K., Drawc, M. & Binczyk, M., 2015. Analiza nośności blachownicowej konstrukcji dźwigara skrzynkowego mostu w czasie nasuwania podłużnego. XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2015, pp.901–908.