Wybrane publikacje zespołu Mostów:

 1. Abramski, M., Albert, A., Pfeffer, K., Schnell, J., 2010. Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Tragverhalten von Stahlbetondecken mit kugelförmigen Hohlkörpern. Beton- und Stahlbetonbau, 105(6), pp.349–361.
 2. Abramski, M., Friedrich, T., Kurz, W., Schnell, J., 2010. Tragwirkung von Betondübeln für Sandwich-Verbunddecken mit großen Stegöffnungen. Stahlbau, 79, pp.248–258.
 3. Abramski, M., Kurz, W., Schnell, J., 2010. Badania eksperymentalne niekonwencjonalnego zespolenia środnika stalowego z płyta betonową. Inżynieria i Budownictwo, 2/2011, pp.109–112.
 4. Abramski, M., Korzeniowski, P., Wesołowski, M., 2012. Badania płyt betonowych zbrojonych prętami z włókien bazaltowych. Inżynieria i Budownictwo, 12/2012, pp.666–668.
 5. Abramski, M., Korzeniowski, P., Wesołowski, M., 2014. Nośność i wytężenie osiowo ściskanych polimerowych rur grubościennych wypełnionych betonem. Inżynieria i Budownictwo, 5/2014, pp.280–284.
 6.  Banaś, A. & Jankowski, R., 2009. Shaking table experimental study on the effectiveness of polymer bearings for seismic isolation of structures. PAMM, 9(1), pp.239–240.
 7. Banaś, A., Jankowski, R. & Kwiecień, A., 2010. Eksperymentalne badania polimerów do elementów wibroizolacji sejsmicznej. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, R. 107, z., pp.15–22.
 8. Banaś, A. & Wilde, K., 2014. Vibration diagnostics of footbridge with use of rotation sensor. Applied Computer Science, (Vol. 10, no 4), pp.38–49.
 9. Chróścielewski, J. et al., 2014. Stan awaryjny wiaduktu kolejowego w Bydgoszczy. Przegląd Budowlany, (R. 85, nr 2), pp.44–50.
 10. Chróścielewski, J., Banaś, A. & Malinowski, M., 2013a. Awaria wiaduktu nad obwodnicą Trójmiasta. Inżynieria i Budownictwo, (R. 69, nr 7-8), pp.400–404.
 11. Chróścielewski, J., Banaś, A. & Malinowski, M., 2013b. O badaniach i analizach mostów tymczasowych typu Bailey – MS 22-80. Inżynieria i Budownictwo, (R. 69, nr 9), pp.489–492.
 12. Cichocki, M., 2001a. Mosty systemu Möllera - dziedzictwo sztuki inżynierskiej. Inżynieria i Budownictwo, 6, pp.337–341.
 13. Cichocki, M., 2012. O badaniach nośności mostowych belek korytkowych zdemontowanych po 30 latach eksploatacji. Inżynieria i Budownictwo, 12, pp.674–677.
 14. Cichocki, M., 2002. Problems of reinforcement designing for plates. Czasopismo Techniczne, seria B (Budownictwo), 7, pp.27–34.
 15. Cichocki, M., 2001b. Uwarunkowania wytrzymałościowe wzmacniania taśmami CFRP zarysowanych dźwigarów żelbetowych. Inżynieria i Budownictwo, 10, pp.571–575.
 16. Cichocki, M. & Sitarski, A., 2001. Badania eksperymentalne dźwigarów taśmowych systemu Möllera. Czasopismo Techniczne, seria B (Budownictwo), 3, pp.11–23.
 17. Hildebrand, M., Malinowski, M. & Żółtowski, K., 2009. Monitoring mostów podwieszonych. Mosty, 3, pp.16–24.
 18. Malinowski, M. et al., 2015. Die neue Straßenbrücke in Toruń, Polen–Teil 2: Nachweise. Stahlbau, 84(5), pp.305–313.
 19. Malinowski, M., 2003. Monitoring der “Brücke des III. Jahrtausends” in Danzig. Stahlbau, 72(8), pp.567–573. Available at: http://doi.wiley.com/10.1002/stab.200301870 [Accessed April 22, 2015].
 20. Malinowski, M. & Rutkowski, R., 2005. Badania mostu III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku w trakcie trzyletniej eksploatacji. Inżynieria i Budownictwo, 6, pp.323–326.
 21. Szafrański, M., 2016. Vibration of the bridge under moving singular loads - theoretical formulation and numerical solution. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 15(1), pp. 169-180. doi:10.17512/jamcm.2016.1.17.
 22. Szafrański, M. Żółtowski, K., 2016. Modyfikacja połączenia dźwigara ze słupem w konstrukcji stalowej Terminalu T2 Portu Lotniczego w Gdańsku. Materiały Budowlane 527 (7): s. 103-105, doi: 10.15199/33.2016.07.32.
 23. Szafrański, M., Galewski, T., Łapigrowski, R., 2018. Stress analysis of the bridge hangers in terms of the fatigue verification. Shell Structures: Theory and Applications, Volume 4. London: CRC Press/Balkema, pp. 473-476.
 24. Żółtowski, K. & Binczyk, M., 2014. Łukowa kładka dla pieszych przez Wartę we Wronkach. Zmiana konstrukcji w wyniku analiz dynamicznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, (nr 5), pp.547–550.
 25. Żółtowski, K., Drawc, M. & Binczyk, M., 2015. Analiza nośności blachownicowej konstrukcji dźwigara skrzynkowego mostu w czasie nasuwania podłużnego. XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2015, pp.901–908.
Tytuł Data publikacji Autor
The paper describes the final technology of launching the steel bridge superstructure. The original technology failed in the first construction stage. Local damage of steel webs caused by plastic buckling stopped the procedure. In the effect of damage a new consulting team was employed to solve the problem and redesign a technology of constructing. The key element of the new solution was developed with great help of non-linear shell FEM model of a span. The paper presents construction methods, applied theoretical analysis and a number of conclusions resulting from the collected experience.
2018
Krzysztof Żółtowski,
Mikołaj Binczyk
The paper deals with a problem of application of shell elements in the models of multiple-row moment end-plate connections. The extended connection of I-section with a cross-section W760x265x220 made of steel S355 was analyzed. Comparison analysis of FEM, complex volume and shell models has been done. Three cases with different end-plate thickness: 14, 18 and 36 mm were analyzed and compared with the reference results. Comparison of the forces in bolts shows that simplification of the model from volume to shell elements does not greatly affect the distribution of forces in bolts. The presented analysis shows that a relatively simple shell model can be sufficient in the design of multiple-row moment end-plate joints.
2018
Krzysztof Żółtowski,
Przemysław Kalitowski
The paper presents the results of numerical stress analysis of the bridge rod hangers. Two types of hangers were taken into account, i.e. the bolted hanger and the welded hanger. A detailed FEM shell models of the connection area between the hanger and the bridge span have been developed. Local stress concentration effects have been investigated in terms of fatigue verification.
2018
Marek Szafrański,
Tymon Galewski,
Robert Łapigrowski
The analysis of the interaction between geosynthetics and engineering structures (e.g. railroad bed, soil foundation, pipeline) assumes that the geosynthetic form elastic membranes or shell laid on different types of foundations. The mathematical description of that problems in continuous domain employs Laplace operator Δ or d’Alembert operator □. In this paper we demonstrate the analysis based on generalize Taylor formula, and presenting its application
2018
Eligiusz Mieloszyk,
Sławomir Grulkowski
W artykule przedstawiono historię budowy i eksploatacji mostu Cłowego w Szczecinie. W ciągu 56 lat eksploatacji obiektu wykonano wiele ekspertyz, napraw i remontów. Ostatecznie most został zamknięty z powodu awarii stalowych kabli sprężenia zewnętrznego. Przedstawiono główne przyczyny degradacji obiektu i awarii. Opisano również obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wykonane do koncepcji rozbiórki przęseł mostu.
2018
Krzysztof Żółtowski,
Mikołaj Binczyk
Wyświetlanie 1 - 5 z 587 rezultatów.
z 118
RSS (otwiera nowe okno)