Pracownicy

 

Pracownicy naukowi:

 

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG

Profesor- Kierownik Katedry

zoltowk@pg.edu.pl, pok. 213A/Żelbet, tel. 58 347 18 40

 

prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk, prof. nadzw. PG

Profesor

elimielo@pg.edu.pl,  pok. 5B/Hydro tel. 58 347 23 14

 

dr inż. Marcin Abramski

Adiunkt

mabram@pg.edu.pl, pok. 225/Żelbet, tel. 58 347 10 96

 

dr inż. Anna Banaś

Adiunkt, Opiekun Koła  Naukowego Młodych Mostowców MOST WANTED

anna.banas@pg.edu.pl, pok. 215/Żelbet, tel. 58 348 61 54

 

dr inż. Piotr Chrostowski

Adiunkt

piochros@pg.edu.pl, pok. 4/Hydro, tel. 58 348 60 80

 

dr inż. Sławomir Grulkowski

Adiunkt

slawi@pg.edu.pl, pok. 5A/Hydro, tel. 58 348 60 89

 

dr inż. Zbigniew Kędra

Adiunkt

kedra@pg.edu.pl, pok. 2/Hydro, tel. 58 348 60 91

 

dr Anita Milewska

Starszy wykładowca

animilew@pg.edu.pl, pok. 226/ Żelbet, tle. (058) 437 18 38

 

dr inż. Mirosław Nowakowski

Starszy Wykładowca

nowam@pg.edu.pl, pok. 3/Hydro, tel. 58 348 60 88

 

dr inż. Katarzyna Palikowska

Adiunkt

katpalik@pg.edu.pl, pok. 4/Hydro, tel. 58 348 60 90

 

dr inż. Tomasz Romaszkiewicz

Adiunkt

tomromas@pg.edu.pl, pok. 224/Żelbet, tel. 58 347 16 47

 

dr inż. Arkadiusz Sitarski

Adiunkt

astar@pg.edu.pl, pok. 224/Żelbet, tel. 58 347 16 47

 

dr inż. Marek Szafrański

Adiunkt

mszafran@pg.edu.pl, pok. 215/Żelbet, tel. 58 348 61 54

 

dr inż. Kamila Szwaczkiewicz

Adiunkt- urlop macierzyński

kamszwac@pg.edu.pl, pok. 3/Hydro, tel. 58 347 60 88

 

mgr inż.  Maciej Malinowski

Starszy Wykładowca, Kierownik Laboratorium Badań Terenowych  PG

mamalin@pg.edu.pl, pok. 214/Żelbet, tel. 58 347 16 13

 

mgr inż. Jerzy Zariczny

Wykładowca

jerzaric@pg.edu.pl, pok. 5A/Hydro, tel. 58 348 60 89

 

mgr inż. Mikołaj Binczyk

Asystent

mikbincz@pg.edu.pl, pok. 227/Żelbet, tel. 58 347 24 41

 

mgr inż. Przemysław Kalitowski 

Asystent

przkalit@pg.edu.pl, pok. 227/Żelbet, tel. 58 347 24 41

 

mgr inż. Natalia Karkosińska-Brzozowska 

Asystent

 natbrzoz@pg.edu.pl, pok. 5/Hydro, tel. 58 347 14 19

 

mgr inż. Roksana Licow

Asystent

roklicow@pg.edu.pl, pok. 5/Hydro, tel. 58 347 14 19

 

mgr inż. Piotr Omieczyński

Asystent

pioomie1@pg.edu.pl, pok. 5/Hydro, tel. 58 347 14 19

 

mgr inż. Jacek Szmagliński

Asystent

jacszmag@pg.edu.pl, pok. 4/Hydro, tel. 58 348 60 80

 

mgr inż. Michał Urbaniak

Asystent

micurban@pg.edu.pl, pok. 5A/Hydro, tel. 58 347 60 89

 

Pracownicy administracyjni i techniczni:

 

inż. Roman Rutkowski

rutkow@pg.edu.pl, pok. 10/ Żelbet, tel. 58 347 15 19

 

Maja Kalinowska-Guz

Sekretariat

majguz@pg.edu.pl, pok. 213/Żelbet, tel. 58 347 14 38

 

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. inż. Bożysław Bogdaniuk 

Profesor (emeryt)

bozyslaw.bogdaniuk@wilis.pg.gda.pl, pok. 3A/Hydro, tel. 58 348 60 88

 

prof. dr hab. inż. Władysław Koc, prof. nadzw. PG

Profesor

kocwl@pg.edu.pl,  pok. 5B/Hydro tel. 58 347 10 26

 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Wysiatycki 

Profesor (emeryt)

kazimierz.wysiatycki@wilis.pg.gda.pl, pok. 208/Żelbet, tel. 58 347 14 38

 

dr inż. Marian Cichocki

Starszy Wykładowca

marian.cichocki@wilis.pg.gda.pl, pok. 225/Żelbet, tel. 58 347 10 96