Katedra Transportu Szynowego i Mostów powstała 01.09.2014 r. w wyniku połączenia Katedry Transportu Szynowego z Zespołem Mostowym będącym w latach 2006-2014 w Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów. Kierownikiem nowo powstałej katedry pozostał dotychczasowy kierownik Katedry Transportu Szynowego Prof.dr hab.inż. Władysław Koc. Obecnie funcję kierownika katedry sprawuje dr hab.inż. Krzysztof Żółtowski prof.nadzw.PG.

Powstanie nowej Katedry wiąże się również z oficjalnym usankcjonowaniem Laboratorium Badań Terenowych - LBT - istniejącego już od lat 50-tych XX w. przy ówczesnej Katedrze Mostów. W nowej Katedrze łączy ono działalność naukowo-badawczą obu zespołów: Mostowego i Transportu Szynowego.

Kierownik Katedry Sekretariat Laboratorium Badań Terenowych Adres korespondencyjny:
       
dr hab.inż. Krzysztof Żółtowski prof.nadzw.PG Maja Kalinowska-Guz Maciej Malinowski Katedra Transportu Szynowego i Mostów
213A / Żelbet pokój 213 / Żelbet pokój 214 / Żelbet Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Tel. (0 58) 347 18 40 Tel. (0 58) 347 14 38 Tel. (0 58) 347 16 13 ul. Narutowicza 11/12
e-mail: zoltowk@pg.edu.pl e-mail: majguz@pg.edu.pl e-mail: lbt.wilis@pg.edu.pl 80-233 Gdańsk