Działalność Naukowa Zespołu Transportu Szynowego

 

Wykaz realizowanych w Katedrze podstawowych kierunków badawczych:

 • stateczność toru bezstykowego,
 • określanie wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego,
 • technologie robót w torze bezstykowym,
 • systemy utrzymania nawierzchni kolejowej,
 • organizacja procesów technologicznych robót nawierzchniowych,
 • technologie napraw głównych nawierzchni,
 • technologie bezdźwigowych metod wymiany rozjazdów,
 • diagnostyka toru kolejowego,
 • metody komputerowe w diagnostyce i utrzymaniu toru kolejowego,
 • faliste zużycie szyn,
 • boczne zużywanie się szyn w łukach i efektywność zastosowania smarownic,
 • naprężenia własne w szynach kolejowych,
 • trwałość eksploatacyjna szyn kolejowych,
 • urządzenia diagnostyczne do oceny parametrów geometryczno-konstrukcyjnych rozjazdów oraz trwałości eksploatacyjnej iglic i krzyżownic,
 • trwałość eksploatacyjna szyn i rozjazdów kolejowych zregenerowanych metodą napawania i szlifowania,
 • podatność modernizacyjna linii kolejowych,
 • kształtowanie optymalnych układów geometrycznych dróg kolejowych,
 • krzywe przejściowe z nieliniowymi rampami przechyłkowymi,
 • opracowanie podstaw wdrożeniowych stabilizacji osi torów na PKP,
 • dwuwymiarowa regulacja osi toru kolejowego z uwzględnieniem jego sztywności,
 • graniczne prędkości jazdy na łukach linii kolejowych,
 • modelowanie układów geometrycznych toru (z zastosowaniem równań różniczkowych i metody  
 •   ewolucyjnej),
 •  zintegrowany cykliczny rozkład jazdy pociągów,
 •  organizacja kolejowych przewozów pasażerskich w skali regionów,
 •  ocena oferty przewoźników publicznych.