Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
zdjęcieKGGiBM2019

Obecna Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego powstała w 2007 roku w wyniku połączenia kilku Katedr w ramach reorganizacji Wydziału i wpisuje się  w ich ponad 70-letnią bogatą historię i tradycje Politechniki Gdańskiej. Takie połączenie specjalności naukowych w ramach Katedry oraz nadmorskie położenie Uczelni stanowią o podejmowanej w niej tematyce badawczej.

Podejmowana w Katedrze tematyka badawcza obejmuje:

  • badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizy numeryczne w Mechanice Gruntów;
  • badania laboratoryjne i polowe gruntów;
  • metody wzmacniania podłoża gruntowego; 
  • “zieloną geotechnikę” z zastosowaniem ekologicznych materiałów, technologii i zagospodarowaniem produktów ubocznych;
  • badania teoretyczne, doświadczalne oraz zagadnienia praktyczne fundamentowania w odniesieniu do fundamentów bezpośrednich i głębokich, tunelowania, głębokich wykopów, konstrukcji oporowych, stateczności skarp i zboczy, współpracy konstrukcji i gruntu oraz stosowania geosyntetyków;
  • konstrukcji hydrotechnicznych;
  • zagadnień inżynierii brzegowej w tym stateczności klifów i ochrony brzegów;
  • zagadnień Hydrogeologii i Inżynierii Środowiska dotyczących przepływu wód gruntowych, zasilania wód podziemnych, ujęć wodnych, gruntów częściowo nasyconych, transportu zanieczyszczeń oraz remediacji gruntu i wody gruntowej;
  • zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących budownictwa morskiego dotyczących projektowania i eksploatacji obiektów budownictwa morskiego takich jak: porty, nabrzeża, falochrony, obiekty stoczniowe, rurociągi podmorskie i konstrukcje pełnomorskie.

Kierownik KGGiBM

dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. uczelni

Budynek nr 20 (Hydro), p. 312

e-mail: lech.balachowski@pg.edu.pl

Zastępca Kierownika KGGiBM

dr inż. Angelika Duszyńska, prof. uczelni

Budynek nr 20 (Hydro), p. 414

tel. +48 58 347 20 43

e-mail: angelika.duszynska@pg.edu.pl

Sekretariat KGGiBM

mgr Joanna Kaliszuk

Budynek nr 20 (Hydro), p. 312

tel. +48 58 347 27 01

fax +48 58 347 19 33

e-mail: joanna.kaliszuk@pg.edu.pl