Katedra Hydrotechniki | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Hydrotechniki
Pracownicy Katedry Hydrotechniki

Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Piotr Zima prof. Uczelni

pokój: 101C, budynek Hydro

tel.: + 48 58 347-16-67

e-mail: piotr.zima@pg.edu.pl

Zastępca Kierownika Katedry:

dr hab. inż. Michał Szydłowski prof. Uczelni 

pokój: 101C, budynek Hydro

tel.: + 48 58 347-18-09

e-mail: mszyd@pg.edu.pl

W naszym zespole, jak przystało na Katedrę Hydrotechniki, temat „HYDRO” czyli WODA stanowi wspólny mianownik wszystkich naszych działań. Zajmujemy się wodą (a niekiedy także jej mieszaninami) głownie od strony ilościowej, chociaż nieobce są nam także wybrane elementy związane z jej jakością, głównie z punktu widzenia mechanizmów mieszania i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Zajmujemy się zarówno zagadnieniami teoretycznymi (m.in. mechaniką i modelowaniem przepływów, teoretycznym opisem procesów związanych z wodą i jej mieszaninami w środowisku i przemyśle), jak i praktycznymi (w tym m.in. obliczeniami i pomiarami dla potrzeb zleceniodawców zewnętrznych). Prowadzimy działalność naukową, dydaktyczną, popularyzatorską i wdrożeniową.

W zakresie naszych działań znajdują się m.in. takie zagadnienia jak:

  • modelowanie przepływów ustalonych i nieustalonych w kanałach otwartych i ich sieciach (rzeki, potoki, sztuczne kanały),
  • modelowanie przepływów ustalonych i nieustalonych pod ciśnieniem, w tym m.in. zjawiska uderzenia hydraulicznego w rurociągach i ich sieciach,
  • modelowanie procesów mieszania i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
  • analiza procesów hydrologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem spływu wód opadowych w zlewniach miejskich i niezurbanizowanych,
  • doświadczalna analiza (w skali laboratoryjnej i in situ)przebiegu zjawisk związanych z przypływami wody i ścieków,
  • teoretyczna i doświadczalna analiza zjawisk lodowych,
  • wybrane zagadnienia związane z hydrotechniką,
  • wybrane zagadnienia związane z gospodarka wodną i ochrona przeciwpowodziową, w tym m.in. gospodarowaniem wodami na obszarach miejskich.

Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Piotr Zima, prof. Uczelni Pokój: 101C, budynek Hydro tel.: + 48 58 347-16-67 e-mail: piotr.zima@pg.edu.pl

Sekretariat KH

Beata Polanowska

Pokój: 113, budynek Hydro
tel.: + 48 58 347-24-08
e-mail:  betipol@pg.edu.pl