Budownictwo      B-1       B-2 

Inżynieria Środowiska      IŚ-1       IŚ-2 

Transport      T-1       T-2 

Geodezja i Kartografia      GiK-1       GiK-2