Katedra Konstrukcji Betonowych | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Konstrukcji Betonowych
KKB_zbiorowe

Konstrukcje z betonu jako temat zainteresowań naukowych i obszar działalności dydaktycznej, było obecne od samego początku istnienia politechniki w Gdańsku (Technische Hochschule). Działalność ta prowadzona była w okresie przedwojennym na Katedrze Statyki i Budownictwa Żelbetowego (Lehrstuhl fur Statik und Eisenbetonbau), której ostatnim kierownikiem był prof. Luhrs.

Po przekształceniu w roku 1945 Politechniki Gdańskiej w polską państwową szkołę akademicką na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej utworzono Katedrę Żelbetnictwa i Ustrojów Żelbetowych, której kierownikiem został prof. Bronisław Bukowski.

W następnych latach katedra działała pod następującymi nazwami:

  • Katedra Budownictwa Żelbetowego (1945-1969)
  • Zakład Budownictwa Betonowego (1969-1992)
  • Katedra Budownictwa Betonowego i Ogólnego  (1992-2000)
  • Katedra konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu (2000-2012)
  • Katedra Konstrukcji Betonowych (od roku 2012)

Od października 2019 kierownikiem Katedry Konstrukcji Betonowych jest dr hab. inż. Jerzy Bobiński prof. uczelni

 

 

Kierownik Katedry KB

dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. uczelni

pok. 105 BŻ (Budynek Żelbetu)

tel. +48 58 347 20 50

jerzy.bobinski@pg.edu.pl

Z-ca Kierownika Katedry

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni

pok. 116 BŻ (Budynek Żelbetu)

tel. +48 58 347 22 31

maciej.niedostatkiewicz@pg.edu.pl

Sekretariat Katedry KB

mgr Małgorzata Zaborska

pok. 104 BŻ (Budynek Żelbetu)

tel. +48 58 347 10 57

malzabor@pg.edu.pl