Książki autorstwa pracowników katedry

Urbańska-Galewska E., Kowalski D.: Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych, WN PWN SA, 2015.

Deniziak P., Gordziej-Zagórowska M., Lasowicz N., Łukowicz A., Miszewska-Urbańska E., Sołtysik B., Szczepański M.: Podstawy rysunku technicznego z przykładami, Wydawnictwo PG, 2016.

Falborski T., Knabe W., Perliński A., Urbańska-Galewska E.: Wybrane zagadnienia projektowania stalowych konstrukcji prętowych z wykorzystaniem programu Autodesk Robot Structural Analysis, Wydawnictwo PG, 2019.