Oferta dla przemysłu

  • projektowanie i nadzór nad wytwarzaniem konstrukcji metalowych,
  • ekspertyzy i opinie dotyczące konstrukcji metalowych,
  • badania nieniszczące konstrukcji metalowych,
  • naprawy i modernizacje konstrukcji metalowych,
  • badania drgań konstrukcji,
  • testy odporności sejsmicznej,
  • doradztwo i pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów konstrukcyjnych,
  • nadzór inwestorski w zakresie wytwarzania i montażu konstrukcji metalowych.

Zachęcamy do zapoznania się również z bardziej szczegółowym opisem przedstawionym w prezentacji

Wizytówka do pobrania.

Kontakt:

dr hab. inż. Piotr Iwicki prof. uczelni

pok.: 112 / Żelbet     
tel.: (058) 347 10 47
piotr.iwicki@pg.edu.pl