Tytuł Data publikacji Autor
Nośne konstrukcje z kształtowników giętych na zimno były wykorzystywane w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym od początku XX w. W obiektach budowlanych początkowo pełniły one rolę elementów konstrukcyjnych drugorzędnych, takich jak ościeżnice czy elementy ścian działowych. Obecnie są stosowane również jako główne elementy nośne w halach przemysłowych (słupy, wiązary, konstrukcje wsporcze dźwignic). Pręty cienkościenne, ze względu na dużą smukłość ścianek, są wrażliwe na zjawisko utraty stateczności. W niniejszym artykule przedstawiono główne założenia i różnice pomiędzy dwiema metodami wymiarowania prętów cienkościennych: metoda amerykańska oraz europejska.
2020
Patryk Deniziak
Opisano warunki i z zasady oraz procedury normowe i prawne zapewniania jakości stalowych konstrukcji budowlanych na etapie projektowania, wytwarzania i montażu.
2020
Elżbieta Urbańska-Galewska,
Dariusz Kowalski
W miarę powszechne jest wykonywanie badań nieniszczących w zakresie wytwarzania elementów i obiektów o konstrukcji stalowych. Wynika to z potrzeby właściwego kontrolowania materiału stalowego poddawanego przetwarzaniu i łączeniu za pomocą technik spawalniczych. Badania nieniszczące związane są też z wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych, które chronią nasz materiał przed jego przyspieszoną degradacją w warunkach jakim przychodzi nam eksploatować konstrukcje stalowe. Badania materiału, połączeń spawanych, całych konstrukcji czy też powłok antykorozyjnych wykonywane są przede wszystkim w fazie wytwarzania, montażu i odbioru. Nader często w życiu inżynierskim przychodzi nam te same techniki badawcze stosować w sposób kompleksowy czy też wybiórczy do badania obiektów już eksploatowanych, które albo uległy awariom, zniszczeniom lub też nastąpiła ich degradacja, zużycie eksploatacyjne czy też korozyjne lub występują w nich określone problemy eksploatacyjne, np. drgania konstrukcji. Nie sposób, w niniejszym materiale, przedstawić wszystkie badania które są możliwe do wykonania w ramach produkcji materiału, wytwarzania konstrukcji czy też ich zabezpieczania dlatego, że czynniki i potrzeby tych badań są bardzo różne, tak jak różne metody możemy do tych działań zastosować. W badaniach obiektów lub ich określonych części często stosujemy nieznormalizowane, metody innowacyjne. W materiale niniejszym przedstawiono podstawowe wymagania normowe oraz badania odbiorowe w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych spawanych oraz badania z zakresu powłok.
2020
Dariusz Kowalski
W artykule przedstawiono prowadzone w Katedrze Konstrukcji Metalowych badania naukowe, współpracę z przemysłem i działalność dydaktyczną od czasu jej powstania w 1945 r. po dzień dzisiejszy.
2020
Piotr Iwicki
Celem artykułu jest wyznaczenie nośności wyboczeniowej trzech silosów wykonanych z falistej blachy ze sfałdowaniem w kierunku obwodowym, wzmocnionych słupami pionowymi stosując modele MES całych konstrukcji i ich segmentów oraz porównanie obliczonej nośności wyboczeniowej z Eurokodem 3, poprawkami do Eurokodu 3 i metodą zaproponowaną w literaturze. Nowym elementem analizowanym w pracy jest porównanie różnych metod analitycznych z wynikami analiz MES oraz procedurami normowymi. W artykule zweryfikowano także metodę opisaną w literaturze dla silosów, w których słupy miały zmienny przekrój poprzeczny, dopasowany do wypadkowych obciążeń w słupach.
2020
Karol Rejowski,
Piotr Iwicki,
Andrzej Tejchman-Konarzewski
Wyświetlanie 1 - 5 z 545 rezultatów.
z 109
RSS (otwiera nowe okno)