Pracownicy

dr inż. Tomasz Bąkowski

wykładowca

 

112 / Żelbet     (058) 347 27 16

dr inż. Patryk Deniziak

asystent

 

112A / Żelbet     (058) 347 21 17

mgr inż. Krzysztof Dobiszewski

starszy wykładowca

 

111 / Żelbet     (058) 347 10 73

dr inż. Małgorzata Gordziej-Zagórowska

adiunkt

 

112 / Żelbet     (058) 347 27 16

dr hab. inż. Piotr Iwicki

profesor uczelni, Kierownik Katedry

 

113 / Żelbet     (058) 347 10 47

dr inż. Witold Knabe

starszy wykładowca

 

111 / Żelbet     (058) 347 10 73

mgr inż. Krzysztof Kończak

asystent

 

115 / Żelbet     (058) 347 13 39

mgr inż. Natalia Korcz-Konkol

asystent

 

115 / Żelbet     (058) 347 13 39

dr inż. Dariusz Kowalski

starszy wykładowca

 

112 / Żelbet     (058) 347 27 16

dr inż. Natalia Lasowicz

asystent ze st. n. dr.

 

4 / Żelbet     (058) 347 11 84

dr inż. Wojciech Migda

adiunkt

 

112A / Żelbet     (058) 347 21 17

dr inż. Aleksander Perliński

starszy wykładowca

 

112A / Żelbet     (058) 347 21 17

dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska

profesor uczelni

 

110 / Żelbet     (058) 347 17 51

 

Słuchacze Szkoły Doktorskiej

mgr inż. Rafał Jonik

doktorant

 

115 / Żelbet     (058) 347 13 39

mgr inż. Łukasz Walczuk

doktorant

 

115 / Żelbet     (058) 347 13 39