Propozycje tematów dyplomowych

DYPLOMY INŻYNIERSKIE

 

Promotor: dr hab. inż. Jarosław GÓRSKI, prof. nadzw. PG

 • Opis degradacji materiałów konstrukcyjnych z upływem czasu na przykładzie konstrukcji kratowych.
 • Opis pękania materiałów kruchych na przykładzie betonów asfaltowych (przy współpracy z dr inż. Łukaszem Smakoszem).

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Paweł KŁOSOWSKI

 • Wpływ długości i kształtu impulsu dynamicznego na odpowiedź belki – analiza w programie AutoDESK ROBOT.
 • Wykorzystanie programu AutoDESK AutoCAD do generowania przestrzennych siatek elementów skończonych.
 • Sprawdzenie wpływu długości kroku całkowania na stabilność całkowania równań ruchu.
 • Porównanie dokładności wyznaczania modułu sprężystości z ekstensometrem i bez ekstensometru.
 • Badanie właściwości mechanicznych kości oczodołu (temat związany z realizowanym grantem).
 • Budowanie siatek metody elementów skończonych kości na podstawie skanów TK.
 • Porównanie właściwości mechanicznych twardego PCV wyznaczonych w próbach rozciągania i trójpunktowego zginania.
 • Temat własny (po uzgodnieniu z promotorem).

 

Promotor:  dr hab. inż. Ireneusz KREJA, prof. nadzw. PG

 • Numeryczna analiza belek wielowarstwowych.
 • Wpływ zmienności przekroju poprzecznego w analizie układów prętowych.
 • Analiza pracy ramowych konstrukcji stalowych w warunkach pożaru.

 

Promotor:  dr hab. inż. Marcin KUJAWA, prof. nadzw. PG

 • Wpływ globalnych imerfekcji giętnych, skrętnych lub giętno-skrętnych na wartość siły krytycznej pręta o przekroju dwuteowym.
 • Wpływ lokalnych imperfekcji środnika słupa o przekroju dwuteowym na wartość siły krytycznej.
 • Analiza wrażliwości układów kratowych w zagadnieniach statyki.
 • Analiza wrażliwości układów ramowych w zagadnieniach statyki.
 • Temat własny (po uzgodnieniu z promotorem).

 

Promotor:  dr hab inż. Izabela LUBOWIECKA, prof. nadzw. PG

 • Mechanika konstrukcji w zagadnieniach medycznych. Modelowanie implantu tekstylnego.
 • Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej człowieka na podstawie eksperymentów.

 

Promotor:  dr inż. Katarzyna SZEPIETOWSKA

 • Modelowanie siatek chirurgicznych jako układów prętowych: porównanie tkanin o różnej strukturze.

 

Promotor:  dr inż. Łukasz SMAKOSZ

 • Analiza doświadczalna i numeryczna belek kompozytowych.
 • Opis pękania materiałów kruchych na przykładzie betonów asfaltowych  (przy współpracy z dr hab. inż. Jarosławem Górskim, prof. nadzw. PG).

 

Promotor:  dr inż. Mateusz SONDEJ

 • Projekt koncepcyjny hali tenisowej o konstrukcji stalowej.
 • Wady i zalety modeli 3D hal stalowych.
 • Wpływ sztywności stężeń na stateczność hal stalowych.
 • Konstrukcje wsporcze silosów.
 • Połączenia w konstrukcjach drewnianych.

 

Promotor:  dr inż. Karol WINKELMANN

 • Deterministyczna analiza wrażliwości wieży kratowej widokowej na degradację materiału związaną z korozją elektrochemiczną.
 • Projekt wstępny mostu kratowego kolejowego z jazdą pośrodku.

 

Promotor:  dr hab. inż. Agnieszka TOMASZEWSKA, prof nadzw. PG

 • Analiza modalna i dynamiczna modelu numerycznego mostu łukowego w odniesieniu do wyników pomiarów drgań.

 

Promotor:  dr inż. Krzysztof ŻERDZICKI

 • Automatyczne wymiarowanie wybranych elementów konstrukcji żelbetowych przy zastosowaniu oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
 • Automatyczne wymiarowanie wybranych elementów konstrukcji stalowych przy zastosowaniu oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
 • Badania eksperymentalne prętów zbrojeniowych z włókna szklanego (GRFP).
 • Zaprojektowanie i przetestowanie uchwytów do maszyny wytrzymałościowej dedykowanych do prób ścinania klejów przemysłowych.
 • Identyfikacja własności reologicznych poliestrowej tkaniny architektonicznej na podstawie długotrwałych prób pełzania.
 • Identyfikacja własności reologicznych poliestrowej tkaniny architektonicznej na podstawie krótkotrwałych prób pełzania.
 • Identyfikacja własności sprężystych poliestrowej tkaniny  architektonicznej na podstawie badań dwuosiowych.
 • Badania eksperymentalne dwuosiowego rozciągania folii ETFE.
 • Badania eksperymentalne jednoosiowego pełzania folii ETFE.
 • Badania eksperymentalne dwuosiowego pełzania folii ETFE.
 • Opracowanie algorytmu w programie MATLAB do identyfikacji cech wytrzymałościowych wybranych materiałów.
 • Badanie własności sprężystych kości oczodołu.
 • Badania wytrzymałościowe ścinania cementu medycznego.
 • Analiza wytrzymałościowa różnych typów zespoleń złamania głowy kości udowej.
 • Badania eksperymentalne czteropunktowego zginania kompozytowej kości udowej człowieka.

 

DYPLOMY MAGISTERSKIE

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł KŁOSOWSKI

 • Nieliniowa analiza stateczności zadaszenia Museum of Hamburg History (przy współpracy z mgr inż. Bartoszem Borzeszkowskim).

 

Promotor:  dr hab. inż. Ireneusz KREJA, prof. nadzw. PG

 • Analiza obliczeniowa procesów zamarzania-rozmarzania gruntu.
 • Kontynualny model uszkodzeń (continuum damage mechanics) w numerycznej analizie konstrukcji.
 • Analiza płyt 3-warstwowych z miękkim rdzeniem (przy współpracy z dr inż. Łukaszem Smakoszem).

 

Promotor:  dr hab. inż. Marcin KUJAWA, prof. nadzw. PG

 • Analiza zmęczeniowa z zastosowaniem Metody Eelementów Skończonych na przykładzie jednomodułowych urządzeń dylatacyjnych stosowanych na drogach ekspresowych.
 • Temat własny (po uzgodnieniu z promotorem).

 

Promotor:  dr hab. inż. Izabela LUBOWIECKA, prof. nadzw. PG

 • Od chmury punktów do analizy powłok: budowa oraz modyfikacja siatek elementów skończonych opartych na powierzchniach NURBS (przy współpracy z mgr inż. Bartoszem Borzeszkowskim).

 

Promotor:  dr inż. Łukasz SMAKOSZ

 • Analiza płyt 3-warstwowych z miękkim rdzeniem (przy współpracy z dr hab. inż. Ireneuszem Kreją)

 

Promotor:  dr inż. Mateusz SONDEJ

 • Wymiarowanie elementów stalowych metodą ogólną.
 • Podciągi żelbetowe w ujęciu MES.
 • Wymiarowanie stropów monolitycznych z wykorzystaniem nieliniowej analizy statycznej.
 • Statyka drewnianych więźb dachowych 2D i 3D.
 • Stężenia przeciwskrętne w halach stalowych.
 • Konstrukcje silosów lejowych podpartych punktowo.
 • Nośność wyboczeniowa elementów dwugałęziowych połączonych przewiązkami.

 

Promotor:  dr inż. Katarzyna SZEPIETOWSKA

 • Globalna analiza wrażliwości: porównanie metod próbkowania na przykładach z mechaniki konstrukcji.
 • Optymalny wybór siatki chirurgicznej: komercyjne implanty a moskitiery

 

Promotor:  dr inż. Karol WINKELMANN

 • Analiza koncepcyjna i projekt wstępny kopuły siatkowej.
 • Wpływ imperfekcji położenia i dociążenia pojazdów technicznych na wyniki testów przemieszczeniowych próbnych obciążeń mostów łukowych.

 

Promotor:  dr inż. Marcin Zmuda Trzebiatowski

 • Most Leonardo da Vinci - nieliniowa analiza numeryczna samonośnej kładki dla pieszych.
 • Nieliniowa analiza numeryczna samonośnego zadaszenia szkieletowego obiektu użyteczności publicznej.
 • Nieliniowo-dynamiczna analiza numeryczna zniszczenia cienkiej kopuły powłokowej.

 

Promotor:  dr inż. Krzysztof ŻERDZICKI

 • Belki żelbetowe. Badania eksperymentalne i wymiarowanie.
 • Belki betonowe zbrojone włóknem szklanym (GRFP). Badania eksperymentalne i wymiarowanie.
 • Żelbetowe płyty stropowe. Badania eksperymentalne przebicia i analiza zniszczenia.
 • Betonowe płyty stropowe zbrojone włóknem szklanym (GRFP). Badania eksperymentalne przebicia i analiza zniszczenia.