Historia Katedry Mechaniki Budowli

 

Katedra Mechaniki Budowli (wtedy Katedra i Zakład Wytrzymałości i Statyki Budowli) powstała po II wojnie światowej, gdy Politechnikę Gdańską przekształcono w polską uczelnię techniczną (24 maja 1945). Była ona jedną z wielu Katedr nowo powołanego Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry i Zakładu został profesor Witold Nowacki. Kontynuował w ten sposób swoją pracę naukową i dydaktyczną z obozu jenieckiego w Woldenbergu, gdzie zorganizował Studium Dokształcania Politechnicznego.

W pierwszym okresie główny wysiłek został skierowany na tworzenie od podstaw programów nauczania, opracowanie planów studiów oraz intensywne kształcenie pomocniczej kadry naukowo-dydaktycznej. Spotkania miały głównie postać seminariów, odbywających się także w okresie wakacyjnym, wychodzących znacznie poza program studiów. Osobowość profesora Witolda Nowackiego, jego zdolności dydaktyczne i dociekliwość naukowa, energia i wytrwałość oraz życzliwy stosunek do współpracowników przyczyniły się do stworzenia dobrej atmosfery stymulującej rozwój naukowy pracowników Katedry. Dzięki temu ośrodek gdański stał się czołowym ośrodkiem naukowym w kraju, o czym świadczy także fakt utworzenia tutaj pierwszego czasopisma naukowego w dziedzinie mechaniki, kwartalnika Archiwum Mechaniki Stosowanej (obecnie pod nazwą Archives of Applied Mechanics), którego założycielami byli obok profesora Witolda Nowackiego, profesorowie: Maksymilian T. Huber, Wacław Olszak i Witold Wierzbicki.

 

W roku 1953 dokonano zmiany nazwy Katedry z Zakładu Mechaniki Budowli na Katedrę Mechaniki Budowli. Pod tą nazwą Katedra funkcjonowała do roku 2005, gdy połączyła się z Katedrą Mostów tworząc Katedrę Mechaniki Budowli i Mostów. W roku 2014 zespół mostowy zdecydował się na przejście do Katedry Transportu Szynowego i Katedra powróciła do historycznej nazwy Katedry Mechaniki Budowli. Na wiosnę 1952 roku prof. W. Nowacki został członkiem korespondentem PAN i jednocześnie sekretarzem Wydziału IV – Nauk Technicznych PAN. Konsekwencją było przeniesienie prof. W. Nowackiego do Warszawy i objęcie kierownictwa Katedry Mechaniki Budowli na Politechnice Warszawskiej. Kierownikiem Katedry został wówczas doc. mgr inż. Roman Kazimierczak, który był uczestnikiem Studium w obozie jenieckim w Woldenbergu, a dyplom uzyskał na Politechnice Gdańskiej w 1946 roku. Absolwenci pierwszych dwóch roczników powojennych (1945-1949 i 1946-1950) wyróżniali się entuzjazmem i ogromnym zaangażowaniem w studiach i mimo trudnych warunków wielu z nich osiągnęło w latach późniejszych znaczne sukcesy naukowe i zawodowe. Wśród nich było wielu, którzy rozpoczynali pracę lub byli częścią Katedry Mechaniki Budowli Politechniki Gdńskiej: Maciej Bieniek, który w wieku 29 lat został profesorem (1955), a później po wyjeździe do USA przez wiele lat był profesorem Columbia University (zmarł w 2005 r.); Ryszard Dąbrowski – profesor Politechniki Gdańskiej od 1973 (zmarł w 2004 r.); Zbigniew Kączkowski – profesor Politechniki Warszawskiej i kierownik Katedry Mechaniki Budowli Politechniki Warszawskiej; Marek Sokołowski; Jerzy Sułocki – profesor Politechniki Łódzkiej; Eugeniusz Bielewicz – profesor Politechniki Gdańskiej od 1973 roku; Jerzy Mossakowski – profesor Politechniki Łódzkiej i kierownik Katedry Mechaniki Budowli, a następnie profesor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie; Zygmunt Thrun – profesor Uniwersytetu w Bagdadzie (później emigrował do USA); Mieczysław Wizmur profesor Politechniki Gdańskiej od 1983 roku (zmarł w 1992 r.); Kazimierz Wysiatycki – profesor, kierownik Katedry Mostów Politechniki Gdańskiej w latach 1996-1997.

W latach późniejszych wśród pracowników Katedry Mechaniki Budowli, którzy uzyskali tytuł profesora lub takie stanowisko byli: Piotr Wilde (który ukończy studia w 1954 r.) – profesor Politechniki Gdańskiej od 1972 roku, dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN (1974 – 2001), członek rzeczywisty PAN (zmarł w 2005 r.); Jan Filipkowski (1955) – profesor Wyższej Szkoły Inżynierskiej (później Politechniki) w Koszalinie; Ryszard Ganowicz (1955) – profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu i jej rektor (zmarł w 1998); Henryk Mikołajczak (1955) – profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu; Zbigniew Cywiński (1956) – profesor Politechniki Gdańskiej od 1978 roku; Wojciech Pietraszkiewicz (1961) – profesor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku; Tadeusz Chmielewski (1966) – profesor i kierownik Katedry Mechaniki Budowli Politechniki Opolskiej; Edmund Melerski (1967) – profesor na Uniwersytecie w Hobart na Tasmanii (Australia) (zmarł w 2013); Czesław Szymczak (1967) – profesor Politechniki Gdańskiej od 1993 roku, wieloletni kierownik Katedry Mechaniki Budowli (od roku 2009 związany z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa); Tomasz Hueckel (1935 Politechnika Lwowska) profesor od roku 1968 – profesor Uniwersytetu w Południowej Karolinie (USA); Jerzy Wekezer (1969) – profesor Uniwersytetu w Tallaahasee (USA); Bożena Budkowska (1968) – profesor Uniwersytetu w Windsor (Kanada); Andrzej Sawicki (1970) – profesor i wieloletni dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku; Bogusz Bienkiewicz (1971) – profesor Uniwersytetu w Colorado (USA); Andrzej Karwowski (1973) – profesor (USA), prof. Jacek Chróścielewski (1997) profesor od roku 2006, prof. Krzysztof Wilde (1989) profesor od roku 2009, prof. P. Kłosowski (1978) profesor od roku 2009, prof. R. Jankowski (1993) profesor od roku 2014 - pracuje w Katedrze Konstrukcji Metalowych i Zarządzania.

 

Pracami Katedry kolejno kierowali:

 

Prof. Witold Nowacki (1945 - 1952)

Prof. Roman Kazimierczak (1952 - 1985)

Prof. Eugeniusz Bielewicz (1985 - 1993)

Prof. Zbigniew Cywiński (1993 - 1998)

Prof. Czesław Szymczak (1998 - 2005)

Prof. Jacek Chróścielewski (2005 - 2013) (Katedra Mechaniki Budowli i Mostów)

Prof. Paweł Kłosowski (2013 - 2017)

dr hab inż. Agnieszka Tomaszewska (2017 - do chwili obecnej)