Koło naukowe KMB - FOREVER YOUNG

Zakres działalności

Celem Koła Naukowego „FOREVER YOUNG” jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy ogólnej i specjalistycznej Studentów Politechniki Gdańskiej, a także rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności z zakresu mechaniki (statyki oraz dynamiki) konstrukcji, wytrzymałości materiałów, modelowania i symulacji komputerowych oraz diagnostyki konstrukcji.

Działalność koła ma charakter dydaktyczny, naukowy i organizacyjny, polegający na:

  • organizowaniu spotkań naukowych, odczytów i seminariów,
  • organizowaniu konkursów i inicjatyw popularyzujących naukę (konkursy masowe oraz prezentacja działalności Koła na Bałtyckim Festiwalu Nauki),
  • organizowaniu spotkań z teoretykami i praktykami oraz poznawanie ciekawych konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
  • utrzymywaniu kontaktów z innymi Kołami Naukowymi uczelni macierzystej oraz innych Uczelni,
  • przeprowadzaniu badań naukowych przy udziale pracowników naukowo – badawczych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska,
  • realizacji własnych projektów i inicjatyw,
  • realizacji, w miarę możliwości, celów statutowych Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS).

 

Opiekun koła: dr inż. Krzysztof Żerdzicki

pokój 467G Gmach Główny
tel.: (058) 348 64 03; e-mail: krzysztof.zerdzicki@pg.edu.pl