Kierownik Katedry

dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. nadzw. PG
pokój 166  Gmach Główny
tel.: (058) 347 21 47; e-mail: agnieszka.tomaszewska@pg.edu.pl

BIOGRAM

 

Sekretariat

Adianna Kolenda
pokój 166 Gmach Główny
tel.: (058) 347 21 47; e-mail: adrina@pg.edu.pl

 

 

Adres korespondencyjny

Katedra Mechaniki Budowli
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk