Obszary zainteresowań badawczych

 

 • Stateczność konstrukcji metalowych 
 • Membranowo-linowe konstrukcje powierzchniowe
 • Badania laboratoryjne właściwości materiałów konstrukcyjnych
 • Konstrukcje drewniane
 • Niezawodność konstrukcji. Metody probabilistyczne w obliczeniach inżynierskich. Wrażliwość i optymalizacja konstrukcji.
 • Konstrukcje warstwowe
 • Obiekty zabytkowe
 • Modelowanie teoretyczne połączeń w złożonych konstrukcjach powłokowych oraz zmian fazowych materiału w powłokach regularny
 • Konstrukcje tensegrity
 • Analiza pracy sklepień murowych pod obciążeniem dynamicznym 
 • Biomechanika