Absolwenci


inż. Emil Włuka
Transport

inż. Magdalena Burak
Transport

inż. Monika Urawska
Transport

inż. Emilia Wesserling
Transport

inż. Patryk Wesserling
Transport

mgr inż. Lidia Zielińska
Transport

mgr inż. Anna Studniarz
Transport

mgr inż. Maciej Łada
Transport

inż. Joanna Durlik
Transport

mgr inż. Eliza Ciszewska-Kulwińska
Transport

Bartosz Przybysz
Transport

 mgr inż. Patryk Serkowski
Transport

mgr inż. Elwira Wierzbicka
Transport

inż. Aleksandra Szczepanik
Transport

mgr inż. Anna Ozgowicz
Transport

inż. Jan Topolewicz
Transport

mgr inż. Agnieszka Pietryka
Transport

inż. Justyna Kubiak
Transport

mgr inż. Natalia Banasiewicz
Budownictwo

inż. Maciej Zieliński
Transport

mgr inż. Klaudia Przybysz
Transport

mgr inż. Aleksandra Zbroszczyk
Gospodarka przestrzenna

mgr inż. Marcin Zawadziński
Transport

mgr inż. Dominika Karkut
Transport