Kokonat 2017

Już po raz trzeci nasza Kodikowa ekipa uczestniczyła w Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod nazwą KOKONAT, która odbyła się w dniach 21 i 22 kwietnia 2017 roku. Wszystkie 12 osób, które pojechały do Krakowa wzięło czynny udział w konferencji, wygłaszając 10-ciominutowy referat na wybrany przez siebie temat.

               Do konferencji przygotowywaliśmy się już od kilku miesięcy. Wielu z nas przeprowadziło badania i pomiary koniecznego zaprezentowanie danego tematu. Tytuły naszych wystąpień przedstawiają się następująco:

  • Lidia Zielińska & Dominika Kwiatkowska – „Analiza funkcjonowania miejskich centrów konsolidacyjnych oraz zasadność powstania centrum konsolidacyjnego w Gdańsku”
  • Emil Włuka – „Analiza zasięgu oddziaływania przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku Kościerzyna/Kartuzy – Rębiechowo”
  • Klaudia Przybysz – „Analiza sposobów poprawy widoczności niechronionych uczestników ruchu drogowego”
  • Eliza Ciszewska – Kulwińska & Maciej Łada – „Metoda oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół”
  • Monika Urawska – „Wpływ infrastruktury na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w województwie pomorskim”
  • Joanna Durlik – „Analiza zmian dostępności transportu zbiorowego na obszarze śródmiejskim na przykładzie miasta Gdańska”
  • Aleksandra Zbroszczyk – „Studium i koncepcja zagospodarowania obszaru wokół kina Kijów wobec planowanego uspokojenia ruchu na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie”
  • Paweł Dziennik – „Modelowanie miar bezpieczeństwa ruchu drogowego”
  • Magda Okroj – „Zachowanie kierowców na drogach w przypadku braku mandatów”
  • Anita Jaedtke – „Czynniki wpływające na rozproszenie uwagi kierowców”

Wszystkie wystąpienia były na bardzo wysokim poziomie, a referat Elizy i Maćka został nagrodzony Złotym Kokosem, czyli najwyższym możliwym  odznaczeniem  podczas tej konferencji.

Także podczas każdej sesji referatowej  było mierzone natężenie dźwięku oklasków pochodzących z widowni. Jako, ze byliśmy silną, 12-stoosobową ekipą, zebraliśmy wszystkie nagrody publiczności.

               Lecz nie samą nauką żyje człowiek! Pierwszego dnia konferencji przygotowana została dla uczestników zapoznawcza i bardzo rozbudowana gra miejsca, która zabrała nas w czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Podczas niej mieliśmy okazję wykazać się wiedzą na tematy związane z transportem, poznać ważne miejsca w Krakowie, a także dowiedzieć się co nieco o realiach życia w PRL. Po grze miejskiej nastąpiła integracja wszystkich uczestników konferencji w jednym z krakowskich klubów.

               Zadowoleni, z pełnymi rękoma nagród, wróciliśmy do Gdańska, lecz wszem i wobec zapowiadamy, że w przyszłych latach po raz kolejny widzimy się w Krakowie z innymi przedstawicielami kół naukowych z całej Polski. A teraz oczekujemy na TOST PG, która odbędzie się już w maju!

Zdjęcie użytkownika Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK.Zdjęcie użytkownika Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK.

Zdjęcie użytkownika Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK.Zdjęcie użytkownika Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK.