Projekt bezpiecznej drogi do Szkoły Podstawowej 1 w Gdańsku

Celem projektu było przedstawienie koncepcji bezpiecznej drogi dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 znajdującej się na dzielnicy Piecki - Migowo w Gdańsku. Podjęte działania miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas ich codziennej podróży. Pierwszym krokiem była identyfikacja potencjalnych miejsc niebezpiecznych oraz weryfikacja sposobu realizacji trasy i jej przebiegu dla pojedynczego ucznia. Kolejny etap obejmował badania zachowań pieszych i kierowców w miejscach potencjalnie niebezpiecznych, wykonane obserwacje pomogły nam wysunąć wnioski oraz zaplanować możliwe rozwiązania. Najczęściej pojawiający się w ankietach problem był związany z przejściami dla pieszych. W związku z tym podjęliśmy się pracy nad projektami przejść dla pieszych z wykorzystaniem azylu. Rodzice najmłodszych dzieci skarżyli się na niedogodne warunki do pozostawienia swoich pociech w pobliżu szkoły, dlatego zaproponowaliśmy nową organizację ruchu oraz wprowadzenie miejsc parkingowych typu "Kiss and ride" w najbliższym sąsiedztwie szkoły.

Projekt był realizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 oraz przedstawicielem rodziców. Dyrekcja zdecydowała, by zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego Gdańska 2018. Dzięki licznym głosom mieszkańców dzielnicy Piecki- Migowo projekt zakwalifikował się do realizacji.